Close

Course Summary:

Đây là một khóa học rất cần thiết dành cho các chuyên gia cơ sở hạ tầng làm việc trong môi trường ảo. Khóa học tập trung vào những kiến thức, và kĩ năng thiết yếu để quản lý thành công và khắc phục sự cố các vấn đề về cấu hình(ngoại trừ vấn đề về hiệu suất) trong môi trường cơ sở hạ tầng ảo VMwarevSphere 5.1. Học viên sẽ được tham gia vào môi trường lab thực để lộ có thể thấy được các vấn đề về cấu hình mà họ sẽ gặp phải trong lĩnh vực này, tìm hiểu làm thế nào để trau dồi kỹ năng tư duy, phân tích để xác định sự cố một cách nhanh chóng ,từ đó giải quyết có hiệu quả. Ngoài ra,học viên cũng sẽ được tiếp xúc với các công cụ để đơn giản hóa các quy trình, cho phép theo dõi dễ dàng hơn các cơ sở hạ tầng mạng, và giúp họ nhanh chóng giảm thiểu các vấn đề có thể phát sinh. Mỗi học viên sẽ được cung cấp cơ sở hạ tầng máy chủ riêng để làm việc trong suốt quá trình tham gia khóa học.

Course Duration: 04 ngày


Course Content:

Mục tiêu khóa học:

 • Chẩn đoán và giải quyết vấn đề trên ESX và ESXi bằng cách sử dụng:

ü  VMwarevSphere Client và lệnh điều khiển dịch vụ giao diện

ü  Trợ lý quản lý(VMA) Thiết bịVMwarevSphere

ü  Vỏ ESXi

ü  Lệnh Vicfg và VCLIesxcfg

ü  Lệnh esxcli

 • Cấu hình nhật ký tập trung với syslog
 • Chẩn đoán và giải quyết vấn đề với mạng, lưu trữ, và máy ảo
 • Chẩn đoán và giải quyết vấn đề với các sản phẩmVMwarenhư: vCenter, vSphere Client, VMotion™, lưu trữ VMotion, HA vàDRS

Nội dung chi tiết:

Module 1: Course Introduction and Methodology

Module 2: Tools for Troubleshooting

 • Topic 1: Overview of 3rd Party Tools
 • Topic 2: ESX/ESXi Management
  • Installation and use of the vMA
  • vSphere Command-Line Interface (vCLI) commands and syntax
  • ESXi technical support mode
  • SSH access in ESX and ESXi
 • Topic 3: Linux Command Review

Module 3: Troubleshooting Log Files

 • ESX, ESXi, and vCenter Server Log Files
 • Configure centralized Logging with syslog

Module 4: Network Troubleshooting

 • Topic 1:  Creating & Modify Virtual Networks
 • Topic 2:  Creating & Modify Virtual Networks using CLI
 • Topic 3:  Accessing Distributed Virtual Switches using CLI

Module 5: Management Troubleshooting

 • Topic 1:  Troubleshooting vCenter Server and Database
 • Topic 2:  Troubleshooting the vSphere Client
 • Topic 3:  Controlling Management Access
 • Topic 4:  ESX/ESXi Active Directory (AD) Integration
 • Topic 5:  Managing Firewalls
 • Topic 6:  SSH Access
 • Topic 7:  Linked Mode Groups of vCenters

Module 6: Storage Troubleshooting

 • Topic 1:  Storage Concepts
 • Topic 2:  iSCSI Storage
 • Topic 3:  Fibre Channel Storage
 • Topic 4:  VMFS Datastores

Module 7: vMotion Troubleshooting

 • vMotion and Storage vMotion requirements and issues

Module 8: Infrastructure Troubleshooting

 • DRS Cluster  shares, pools, and limits
 • Datasore Clusters and Storage DRS
 • HA slot calculations, admission control, and host monitoring
 • Common Virtual Machine problems