Close

Course Summary:

Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên là Kỹ sư máy học Chuyên gia khoa học dữ liệu Chuyên gia phân tích dữ liệu Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: Xác định được nhiệm vụ đặc thủ của ngành với dữ liệu dạng văn bản Hiểu biết thực tế về các kỹ thuật máy học nâng cao cho NLP Thành thạo trong việc triển khai và tạo các mô hình NLP cho các nhiệm vụ trên Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản và phương pháp tiếp cận máy học tiên tiến phối hợp với nhau để thực hiện các tác vụ liên quan đến xử lý văn bản.

Course Duration: 5 ngày (~40 giờ)


Course Content:

  • NLP and Deep Learning
  • Deep Learning Foundations
  • Word Embeddings
  • Text Classification
  • Language Models and Recurrent Neural Networks
  • Encoder-Decoder Models
  • Memory Networks
  • NLP & Bayesian Methods
  • Parsing