Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / REDHAT

Red Hat Enterprise Linux 6: Desktop and Administration

Course Summary:

Khóa học này tập trung vào những gì người dùng phải đối mặt khi sử dụng Red Hat Enterprise Linux 6, bao gồm các chủ đề như các ứng dụng, Gnome và KDE desktop, lệnh trình bao, và quản trị và các công cụ mạng.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Khóa học này tập trung vào những gì người dùng phải đối mặt khi sử dụng Red Hat Enterprise Linux 6, bao gồm các chủ đề như các ứng dụng, Gnome và KDE desktop, lệnh trình bao, và quản trị và các công cụ mạng. Phần Desktop được đi sâu một cách chi tiết, bao gồm các tùy chọn cấu hình, các ứng dụng được đề cập bao gồm Office Suites, biên tập viên, người đọc ebook, nhạc và các ứng dụng video,email người dùng cuối, web và trình duyệt FTP, cũng như VoIP, và các ứng dụng IM. Các chủ đề về quản trị  cũng được đề cập đến  bao gồm cả quản lý người dùng, quản lý phần mềm, kho lưu trữ, khởi động hệ thống, dịch vụ, hệ thống giám sát, cấu hình vỏ, mã hóa, kết nối mạng, chia sẻ nguồn lực, xác thực, SELinux, tường lửa, sao lưu, và máy in.

Thời lượng: 5 ngày

Nội dung chi tiết:

Part 1 : Desktops

Part 2 : Applications

Part 3 : Administration

Part 4 : Shells