Close

Study Tour


 Song song với việc cung cấp các dịch vụ đào tạo tại Việt Nam, QNET còn tổ chức các chương trình Study Tour tại các nước trên thế giới theo hình thức:

  •  Tổ chức các khóa học tại nước ngoài kết hợp tham quan khảo sát kinh nghiệm theo ngành nghề khách hàng yêu cầu
  • Sắp xếp lịch làm việc, tổ chức Hội nghị, hội thảo với khối với cơ quan chính phủ, ngân hàng, tập đoàn viễn thông, công nghệ.. tại nước ngoài theo yêu cầu của từng khách hàng

 Dịch vụ được thiết kế trọn gói cho toàn bộ nội dung đào tạo, hội thảo học tập kinh nghiệm, tham quan và hậu cần chương trình hoặc theo từng phần dịch vụ tùy vào yêu cầu của từng khách hàng.


Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để được cung cấp nội dung chi tiết