Close

Kết thúc khóa đào tạo COBIT 5 Foundation tại QNET


05/09/2016
Cuối tháng 8 vừa qua, QNET đã hoàn thành triển khai chương trình đào tạo COBIT 5 Foundation. Khóa học diễn ra trong 32 giờ với sự tham gia của các học viên đến từ Ngân hàng BIDV.

Khóa học COBIT Foundation 5.0 bao gồm các thông tin về cấu trúc và nội dung của COBIT 5.0 framework. Nó chỉ ra các lợi ích của khung công việc quản trị IT và giải thích cách thức làm thế nào để hiện thực hóa hiệu quả của Quản trị IT sử COBIT best practices framework. Bên cạnh đó, khóa học cũng giúp định nghĩa COBIT framework qua các vị dụ thực tiễn và các trường hợp điển hình. Khóa học còn chỉ ra các thành phần của bộ COBIT toolkit, như chỉ dẫn đảm bảo và các hướng dẫn về quản trị.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có đủ kiến thức để :

  • Xác định được các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực CNTT của tổ chức/doanh nghiệp
  • Nhận biết được các kiến trúc của hệ thống CNTT trong tổ chức/doanh nghiệp
  • Nắm rõ sự ảnh hưởng của việc quản lý CNTT đối với tổ chức/doanh nghiệp
  • Hiểu rõ nguyên tắc quản trị CNTT trong tổ chức/doanh nghiệp
  • Lựa chọn và áp dụng hiệu quả các framework COBIT trong quản trị CNTT
  • Có đủ kỹ năng để quản lý và điều hành hệ thống CNTT.
  • Cách áp dụng COBIT vào tình huống thực tế.
  • Cách kết hợp COBIT với những tiêu chuẩn khác và cách triển khai tốt nhất.


Bình luận của bạn