Close

KHOÁ HỌC VỀ DATA SCIENCE
1 Các hệ thống nhận định Đối tượng: Khóa học dành cho các chuyên gia phân tích dữ liệu và marketer quan tâm đến việc sử ... Chi tiết
2 Dự báo & dự doán mô hình phức hợp Đối tượng: Khoá học dành cho các chuyên gia lập kế hoạch / dự báo và đổi mới dịch vụ đến ... Chi tiết
3 Khoá học data storytelling Đối tượng: Các chuyên gia/ nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng, các bên liên quan hoặc các bộ ... Chi tiết
4 Khoá học khoá học uis chuyên ngành Đối tượng: Khoá học dành cho các chuyên gia lập kế hoạch / dự báo và đổi mới dịch vụ đến ... Chi tiết
5 Khoá học về health analytics Đối tượng: Khoá học phù hợp cho những cá nhân mong muốn có được kiến thức chuyên sâu về sức khỏe ... Chi tiết
6 Khoá học về new media and khai thác dữ liệu mang tính cảm xúc (sentiment mining) Đối tượng: Chuyên gia phân tích khách hàng mong muốn thực hiện các phân tích sâu hơn về phân tích tình ... Chi tiết
7 Khoá học về phân tích chiến dịch kinh doanh Đối tượng: Nhân viên/ chuyên viên marketing và phân tích dữ liệu đã có trên hai năm kinh nghiệm Các chuyên gia ... Chi tiết
8 Khoá học về phân tích khách hàng Đối tượng: Chuyên gia Marketing và phân tích dữ liệu có hơn hai năm kinh nghiệm Các chuyên gia quan tâm tích ... Chi tiết
9 Khoá học về phân tích khách hàng nâng cao Đối tượng: Khoá học dành cho: Nhân viên/ chuyên viên marketing và phân tích dữ liệu đã có trên hai năm kinh ... Chi tiết
10 Kỹ thuật dữ liệu lớn dành cho giới phân tích Đối tượng: Các nhà quản lý, chuyên gia CNTT mong muốn học tập các kỹ năng phân tích để xử lý ... Chi tiết
11 Phân tích dịch vụ (service analytics) Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên đang công tác trong lĩnh vực: Quản lý dịch vụ Nhân viên / chuyên ... Chi tiết
12 Phân tích dự đoán – xu hướng và yếu tố bất thường Đối tượng: Chuyên gia CNTT cần áp dụng phân tích dự đoán để cải thiện quy trình kinh doanh và ra ... Chi tiết
13 Phân tích mạng xã hội (social media analytics) Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên là chuyên gia CNTT, kinh doanh và marketing. Mục tiêu khoá học: Khoá ... Chi tiết
14 Phân tích văn bản (text analytics) Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên là Chuyên gia kinh tế và CNTT mong muốn có được ... Chi tiết
15 Phân tích website và seo (web analytics & seo) Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên là Cán bộ Quản lý website Chuyên viên Digital MKT Chuyên viên ... Chi tiết
16 Quản lý các dự án phân tích kinh doanh Đối tượng: Các cán bộ Quản lý dự án, chuyên gia khoa học dữ liệu, chuyên gia CNTT, nhà quản lý ... Chi tiết
17 Quản trị & bảo vệ dữ liệu Đối tượng: Các nhà quản lý và chuyên gia CNTT làm nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ, chính ... Chi tiết
18 Quy trình phân tích dữ liệu và best practice Đối tượng: Chuyên gia phân tích dữ liệu Chuyên gia phân tích nghiên cứu Nhà khoa học dữ liệu Tư vấn phân tích Kỹ sư ... Chi tiết
19 Ra quyết định dựa trên dữ liệu Đối tượng: Các cá nhân quan tâm đến việc sử dụng dữ liệu và phân tích để giải quyết các vấn ... Chi tiết
20 Statistics bootcamp (sf) Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên là Các cá nhân có nền tảng CNTT và muốn tìm ... Chi tiết
21 Thống kê dành cho doanh nghiệp Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên là Các cá nhân mong muốn có thêm kiến thức về ... Chi tiết
22 Triển khai ký thuật và phân tích dữ iệu iot Đối tượng: Các chuyên gia phân tích có kinh nghiệm, có khả năng phát hiện những lỗ hổng / vấn đề ... Chi tiết
23 Xử lý văn bản với học máy Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên là Kỹ sư máy học Chuyên gia khoa học dữ liệu Chuyên gia ... Chi tiết