Close
COURSE LIST / ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ / KHOÁ HỌC VỀ DATA SCIENCE

Phân tích mạng xã hội (social media analytics)

Course Summary:

Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên là chuyên gia CNTT, kinh doanh và marketing. Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: Phân tích lịch trình chiến dịch digital marketing và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai chiến dịch Đánh giá các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau và các chỉ số liên quan Xem xét và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch truyền thông xã hội cho các nền tảng khác nhau Sử dụng và áp dụng các công cụ theo dõi và social listening để thu thập dữ liệu Quyết định các hành động hiệu quả dựa trên phân tích

Course Duration: 3 Ngày


Course Content:

  • Digital marketing concepts and role of social media analytics
  • Social media listening and monitoring
  • Social media analytics such as Facebook Insights and Twitter analytics. Common tools and techniques.
  • Social media audit and paid social analytics
  • Reporting and social media kpis - What do we measure? What are the common kpis for the various social media platforms?