Close
RSS

Tin tức


Quản lý dự án Chuyên nghiệp PMP - 10/04/2019
Nói đến dự án chính là nói về sự nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ trong một thời gian nhất định, có điểm khởi đầu và kết thúc để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, hoặc kết quả mong muốn. Quy trình quản lý dự án bao gồm các bước cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu dự án, cụ thể là: 1. Khởi tạo dự án. 2. Lập kế hoạch dự án. 3. Thực thi dự án. 4. Gíam sát và điều hành việc triển khai dự án. 5. Kết thúc dự án & Đánh giá hiệu quả dự án.
Chi tiết
Khóa học Introduction to Containers, Kubernetes, and Red Hat OpenShift - 05/03/2019
Trung tuần tháng 2 vừa qua, QNET đã tổ chức thành công khóa học Introduction to Containers, Kubernetes, and Red Hat OpenShift. Trong 24 giờ đào tạo tại LAB, các chuyên gia phát triển ứng dụng đến từ khối ngân hàng đã được trang bị các kiến thức nên tảng bao gồm:
Chi tiết
Chúc mừng 46 học viên hoàn thành chương trình đào tạo cập nhật công nghệ Oracle nâng cao - 20/02/2019
Ngày 25 tháng 2 vừa qua, tại QNET Đà Nẵng đã tổ chức bế giảng Dự án đào tạo chuyên sâu công nghệ Oracle cho 46 học viên đến từ khối Tài chính – Ngân hàng. Chương trình đào tạo diễn ra trong hơn 4 tháng, gồm bốn khóa học tập trung vào các chủ đề:
Chi tiết
Tổng khai giảng Dự án Đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin theo chuyên đề nâng cao - 30/11/2018
Sáng 30/11, Công ty QNET cùng với các đối tác EC-Council, ISACA… đã tổ chức khai giảng chương trình đào tạo Nâng cao năng lực An toàn thông tin chuyên sâu dành cho hơn 70 cán bộ tin học đến từ các cơ quan, ban ngành trực thuộc nhà nước.
Chi tiết
Khóa học Chuyển đổi số để nâng cao năng lực hoạt động quản lý trong xu thế phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 - 30/11/2018
Nâng cao năng lực hoạt động hiệu quả trong công tác nghiệp vụ chuyên môn thông qua chuyển đổi điện tử hóa/số hóa tiếp cận Cuộc cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0 đóng một vai trò quan trọng trong xu thế phát triển của thời đại công nghệ ngày nay, phục vụ trực tiếp vào công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, tổ chức chính trị – xã hội,trong đó có hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN).
Chi tiết
Cập nhật Tính năng mới High availablity của Oracle DB 12C - 20/08/2018
Khóa học giới thiệu các tính năng mới của Oracle Database 12c High Availability có trong Oracle Grid Infrastructure. Bao gồm Clusterware, Quản lý lưu trữ tự động [ASM] và Cloud FS), Oracle Real Application Clusters (RAC), Oracle Data Guard và Oracle Global Data Services.Khóa học đồng thời sẽ giới thiệu về Dịch vụ đám mây cơ sở dữ liệu Oracle Exadata.
Chi tiết
Khai giảng khóa học Ứng dụng phi tập trung trên nền tảng Blockchain - 11/06/2018
Sáng ngày 10/6, Qnet đã khi giảng khóa học: Ứng dụng phi tập trung trên nền tảng Blockchain. Khóa học cung cấp đặc thù của mô hình tính toán mạng blockchain. Khái niệm máy tính World Computer, ứng dụng phi tập trung và chương trình Smart Contract trên blockchain Ethereum. Thực nghiệm các quy trình xây dựng, cấu hình và vận hành blockchain dựa trên ETH. Làm chủ khái niệm về ngôn ngữ Solidity và quá trình xây dựng, ứng dụng, triển khai và thử nghiệm Smart Contract.
Chi tiết
Đào tạo Machine learning in Python - 06/06/2018
Trung tuần tháng 6 vừa qua, Qnet đã bế giảng khóa học Machine learning in Python dành cho các học viên đến từ các công ty phần mềm tại Hà nội. Đây là khóa học đầu tiên mở đầu trong series các khóa học về Machine Learning, giúp học viên trang bị những kiến thức nền tảng, làm tiền đề cho việc tìm hiểu các kiến thức nâng cao, phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực Trí tuệ thông minh nhân tạo(AI).
Chi tiết
QNET triển khai thành công khóa học Architecting on AWS - 21/05/2018
Khóa học đào tạo cho các học viên khối ngân hàng, được thực hiện bởi giáo viên nước ngoài đã có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc chuyên sâu về triển khai các dịch vụ Amazon Web Services.
Chi tiết
Bế giảng khóa học Blockchain Fundamentals và Fast Track for Developers - 23/04/2018
QNET BRC đã triển khai thành công khóa học “Blockchain basic & Blockchain Fasttrack for Developers” dành cho các học viên đến từ Ngân hàng Nhà nước, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Công ty phần mềm khu vực Hà Nội…
Chi tiết
1 2 3 4 5 Tiếp theo ... Lần cuối