Close
COURSE LIST / ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ / KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU VỀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IOT, BIG DATA … DÀNH CHO CHUYÊN GIA, NHÀ QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU VỀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IOT, BIG DATA … DÀNH CHO CHUYÊN GIA, NHÀ QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1 Autonomous decision making with reinforcement learning Đối tượng: Chuyên gia về khoa học dữ liệu Chuyên gia Phân tích dữ liệu Kỹ sư phần mềm Mục tiêu khoá học: Khoá học ... details
2 Bảo mật iot Đối tượng: Các chuyên gia ATTT chuyên gia IT có kiến thức về an ninh mạng, đang công tác và làm ... details
3 Các mô hình thiết kế hướng đối tượng Đối tượng: Kiến trúc phần mềm Thiết kế phần mềm Phân tích phần mềm Lập trình viên Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị ... details
4 Chuyên gia machine learning Đối tượng: Cán bộ Khoa học dữ liệu, Nhà phân tích dữ liệu, Nhà phân tích, Nhà phân tích hệ thống, ... details
5 Chuyên gia quản lý cntt tinh gọn chuyên nghiệp - lean it Đối tượng: Lãnh đạo doanh nghiệp, Giám đốc điều hành, Giám đốc, CTO, CSO, CISO, CIO, Nhà phân tích hệ thống, ... details
6 Cơ bản về máy học Đối tượng: Cán bộ Khoa học dữ liệu, Nhà phân tích dữ liệu, Nhà phân tích, Nhà phân tích hệ thống, ... details
7 ĐÀO TẠO DEVOPS ENGINEERING ON AWS Nội dung khóa đào tạo này được thiết kế đào giúp học viên nắm vững các kỹ thuật triển ... details
8 ĐÀO TẠO DEVOPS FOUNDATION Chương trình đào tạo DevOps này được thiết kế đặc thù giúp học viên kết hợp giữa lý thuyết ... details
9 ĐÀO TẠO DEVOPS PROFESSIONAL Chương trình đào tạo DevOps này được thiết kế đặc thù giúp học viên có kiến thức chuyên môn ... details
10 Essential practices for agile teams Đối tượng: Nhà phân tích hệ thống Kiến trúc sư phần mềm Kỹ sư phần mềm Kỹ sư devops Quản lý dự án Lãnh đạo dự ... details
11 Giải pháp cho đô thị thông minh Đối tượng: Giám đốc CNTT, các nhà quản lý CNTT, kiến trúc sư giải pháp và chuyên gia kỹ thuật. Lãnh ... details
12 Hệ thống kiến trúc để xử lý dữ liệu thời gian thực Đối tượng: Chuyên gia có kinh nghiệm liên quan và quan tâm hoặc yêu cầu hiểu kỹ thuật cho dữ liệu ... details
13 Khoá học giải pháp phần mềm kiến trúc Đối tượng: Cán bộ phân tích hệ thống Các kỹ sư phần mềm mong muốn được trang bị các kỹ năng về ... details
14 Khoá học kiến thiết kiến trúc thông tin cho doanh nghiệp số Đối tượng: Chuyên gia CNTT đang làm việc trong lĩnh vực về dữ liệu lớn hoặc mong muốn học hỏi kiến ... details
15 Khoá học nâng cao vè deep learning Đối tượng: Chuyên gia khoa học dữ liệu, Nhà phân tích dữ liệu, Nhà phân tích, Nhà phân tích hệ thống, ... details
16 Khoá học thiết kế ứng dụng di động hỗ trợ cloud Đối tượng: Nhà phân tích kinh doanh, nhà phân tích hệ thống, người dùng và nhân viên bộ thiết kế các ... details
17 Khoá học về bảo mật nền tảng Đối tượng: Khoá học dành cho các chuyên gia đang làm việc trong các lĩnh vực Bảo mật nền tảng phần ... details
18 Khoá học về devops engineering và tự động hoá Đối tượng: Delivery Managers Configuration Managers Project Leaders Nhà phát triển phần mềm Nhà thiết kế phần mềm Các cá nhân muốn triển khai depops Engineering ... details
19 Khoá học về nhân tính hoá các hệ thống thông minh Đối tượng: Kiến trúc sư phần mềm Kỹ sư phần mềm cao cấp Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học ... details
20 Khoá học về thiết kế điện toán biên thông minh (intelligent edge computing) Đối tượng: Kiến trúc sư phần mềm Kỹ sư phần mềm cao cấp Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học ... details
21 Khoá học về thiết kế giải pháp cloud native Đối tượng: Các chuyên gia cơ sở hạ tầng, điện toán đám mây, kiến trúc sư hệ thống và kiến trúc ... details
22 Khoá học xử lý dữ liệu cho phân tích Đối tượng: Các nhà quản lý, chuyên gia CNTT mong muốn học tập các kỹ năng phân tích để xử lý ... details
23 Kiến trúc các giải pháp internet van vật Đối tượng: Cán bộ phụ trách công nghệ đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế và phát ... details
24 Kỹ thuật nền tảng (platform engineering) Đối tượng: Khoá học dành cho các chuyên gia đang làm việc trong các lĩnh vực Thiết kế và phát triển ... details
25 Làm việc hiệu quả với ai và các vấn đề an ninh mạng Đối tượng: Khóa học này dành cho các chuyên gia về an ninh mạng và rủi ro không gian mạng, lãnh ... details
26 Lập chiến lược sản phẩm số Đối tượng: Khóa học này dành cho các nhà quản lý và chuyên gia hoạt động trong hệ sinh thái sản ... details
27 Phân tích & thiết kế hướng đối tượng (oo design) Đối tượng: Nhà phân tích hệ thống / Kỹ sư phần mềm Nhà phát triển phần mềm Kiến trúc sư phần mềm Quản lý ... details
28 Secure software development lifecycle for agile Đối tượng: Chuyên gia phân tích hệ thống Kiến trúc sư phần mềm Kỹ sư phần mềm Kỹ sư devops Quản lý dự án & ... details
29 Service design Đối tượng: Chuyên viên thực hành và nhà quản lý, những người cần nẵm vững phương pháp áp dụng tư duy ... details
30 Thiết kế kiến trúc di động an toàn Đối tượng: Các chuyên gia cntttrong lĩnh vực thiết kế kiến trúc di động doanh nghiệp an toàn, đã có kinh ... details