Close

Event Organizer Service


Please contact us for information

Phòng tư vấn đào tạo - Công ty cổ phần Giáo dục và Công nghệ QNET

Tầng 14, Tòa nhà VTC Online Tower, 18 Đường Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel:       +844 - 3. 6321.458        Fax:      +844 - 3. 6321.457

Email:    contact@qnet.edu.vn    Website: www.qnet.edu.vn