Close
RSS

NEWS


Đào tạo Quản trị CSDL Microsoft SQL Server 2016 - 11/01/2017
QNET đã trở thành đơn vị đầu tiên triển khai thành công khóa học Quản trị CSDL Microsoft SQL Server 2016 dành cho các học viên đến từ khối chính phủ.
details
QNET tổ chức khóa học" Quản trị, vận hành Trung tâm dữ liệu" - 27/09/2016
Ngày 22/9 vừa qua, QNET đã tổ chức bế giảng khóa học “ Quản trị , vận hành trung tâm dữ liệu” với sự tham dự của 16 học viên đến từ T