Close

SECURITY
1 Bảo mật ứng dụng Web Hiểu Attacker để phòng và chống Attacker. Đó là mục tiêu của khóa học Bảo mật ứng dụng Web hướng ... Chi tiết
2 Chuyên gia kiểm định hệ thống thông tin Đây là chứng chỉ dành cho chuyên gia đánh giá (kiểm định) hệ thống thông tin và bảo mật. CISA ... Chi tiết
3 CISSO: Certified Information Systems Security Officer Khóa học dành cho các nhà quản lý hệ thống an toàn thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp ... Chi tiết
4 Điều tra pháp lý an ninh tin học (CHFI: Certified Hacking Forensic Investigator) Khóa học CHFI sẽ đem đến cho học viên những kỹ năng cần thiết để nhận dạng những dấu hiệu ... Chi tiết
5 Đối phó sự cố an toàn thông tin máy tính Khóa học cung cấp các hướng dẫn và thủ tục cần thiết để xây dựng, quản lý và vận hành ... Chi tiết
6 Hacker mũ xám – Gray Hat Hacking Khóa học được thiết kế cho các quản trị mạng và chuyên gia bảo mật, những người cần làm quen ... Chi tiết
7 ISO 27017:2015 (Information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services) Khóa học này cũng giúp học viên xác định rõ ràng các trách nhiệm quản lý các rủi ro bảo ... Chi tiết
8 Khóa học nâng cao network forensic Trong lĩnh vực Forensics, công cụ là thứ không thể thiếu sau kiến thức và với mỗi loại thì thường ... Chi tiết
9 Khóa học SANS FOR 508 - Advanced incident response Khóa học nâng cao về ứng phó sự cố này sẽ mang lại cho học viên các kiến thức và ... Chi tiết
10 Mạng căn bản và lắp ráp cài đặt phần cứng máy tính Khóa học cung cấp cho học viên có những kiến thức nền tảng nhất về công tác xây dựng và ... Chi tiết
11 Quản trị và bảo mật mạng, máy chủ ứng dụng Cung cấp các kiến thức, kỹ năng và hướng dẫn thực hành nhằm bảo đảm an ninh cho hệ thống ... Chi tiết
12 Quy Trình Kiểm Định An Ninh Mạng – Penetration Testing Pro Khóa học Cung cấp các kiến thức, kỹ năng và hướng dẫn thực hành về quy trình kiểm định ... Chi tiết
13 Reverse-Engineering Malware - SANS FOR 610 Kỹ thuật dịch ngược Reverse Engineering đóng vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh thông tin ... Chi tiết
14 SANS-MGT415: A Practical Introduction to Cyber Security Risk Management Khoá học cung cấp các kỹ năng thực tế cần thiết để thực hiện đánh giá rủi ro thường xuyên ... Chi tiết
15 Tấn công và phòng thủ Web 2.0 Khóa học tấn công Web 2.0 cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu nâng cao về các ... Chi tiết
IT MANAGEMENT
1 Certified Data Centre Expert Khoá học cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu và toàn diện trong việc thiết kế một ... Chi tiết
2 Chuyên gia ứng dụng Agile Khoá học “Chuyên gia ỨNG DỤNG AGILE” (Agile Application Expert) là sự kết hợp giữa lý thuyết thực tiễn và ... Chi tiết
3 CMMI v1.3 - Capability Maturity Model Integration Khóa đào tạo “Giới thiệu về CMMI-Dev v1.3” giới thiệu mô hình CMMI và các khái niệm cơ bản của ... Chi tiết
4 Đánh giá rủi ro Công nghệ thông tin Khóa học cung cấp các kiến thức chuyên sâu về thực hiện đánh giá rủi ro về Công nghệ thông ... Chi tiết
5 Fast Track IT Project Management (PMI) Khoá học này cung cấp những nội dung và các nguyên lý dựa trên mô hình thực tiễn có thể ... Chi tiết
6 IT Helpdesk Skills * Làm thế nào để đánh giá nhu cầu kinh doanh của khách hàng và đáp ứng những mong đợi ... Chi tiết
7 ITIL Foundation v.3 - IT Infrastructure Library Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về Thư Viện Cơ Sở Hạ Tầng IT (IT Infrastructure ... Chi tiết
8 Kỹ năng quản trị CNTT - ICT Management skills Công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, ứng dụng ... Chi tiết
9 Lãnh đạo Công nghệ thông tin – CIO Khóa học được thực hiện thông qua một quá trình học theo định hướng kinh nghiệm thực hành, tức là ... Chi tiết
10 Phát triển và thực hành chính sách/quy trình ISMS theo chuẩn ISO 27001/ISO 27002 • Khóa học 5 ngày mang tính thực tiễn và tương tác hướng dẫn bạn một loạt các bài tập cung ... Chi tiết
11 Quản lý dự án Hệ thống thông tin (Project Management for Information System) Quản lý dự án CNTT yêu cầu nhiều kỹ năng và kiến thức, để đưa dự án đạt được mục ... Chi tiết
12 Quản lý hợp đồng CNTT–TT Điểm nổi bật nhất của quản lí hợp đồng, không phải là vấn đề quản lí văn bản giấy tờ ... Chi tiết
13 Scrum Framework in Practice Scrum là một quá trình lặp đi lặp lại và gia tăng để phát triển sản phẩm và tổ chức. Nhiệm ... Chi tiết
14 Scum master trong dự án (Luyện thi PSMI) Scrum được xây dựng dựa trên những nguyên lí tổ chức và quản lí tối ưu đã được nghiên cứu ... Chi tiết
15 Tái cơ cấu quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp ( Business Process Resign): Khóa học cung cấp cái nhìn tổng quan về lí do cấp thiết trong việc tái cơ cấu quy trình ... Chi tiết
16 The Certified In Risk And Information Systems Control (CRISC) Khóa học này được thiết kế để các chuyên viên IT chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ Certified ... Chi tiết
17 The Open Group Architecture Framework (TOGAF)k Trong chương trình đào tạo này với phạm vi xem xét nhiều hơn về yếu tố kỹ thuật, các nội ... Chi tiết
18 Togaf Enterprise Architecture V9.1 Chi tiết
COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS
1 Certified Information Systems Auditor (CISA) Chi tiết
2 Certified Information Systems Auditor (CISA) Chi tiết
3 Kỹ năng hỗ trợ IT HELPDESK/ServiceDesk chuyên nghiệp Bộ phận IT Helpdesk - hỗ trợ dịch vụ IT, là cầu nối quan trọng giữa người dùng (users) với ... Chi tiết
IBM
1 OL19G - IBM i System Administration Đây là một khóa học trung cấp dành cho IBM i quản trị hệ thống, quản lý xử lý dữ ... Chi tiết
2 AM071 – IBM Power Systems Technical Support for AIX and Linux Khóa học cung cấp những kiến thức về sản phẩm Hệ thống Power System, kiến thức về những giải pháp ... Chi tiết
3 AN10 - AIX 6 Basics Khóa học này giúp học viên thực hiện công việc hàng ngày thông qua việc sử dụng hệ điều hành ... Chi tiết
4 AN12 - Power Systems for AIX II AIX Implementation and Administration Trong khóa học này, học viên sẽ được học cài đặt, tùy biến và quản trị hệ điều hành ... Chi tiết
5 AN14 – AIX Jumpstart for UNIX Professional Khóa học cung cấp kỹ năng cài đặt, tùy biến và quản trị hệ điều hành AIX trong môi trường ... Chi tiết
6 AN15 - Power Systems for AIX III Advanced Administration and Problem Determination Khóa học cung cấp kỹ năng quản trị hệ thống AIX cao cấp, tập trung vào tính có sẵn và ... Chi tiết
7 AN94 – IBM Systems Director 6.3 for Power System I: Installation and Management Khóa học này cung cấp các bài giảng và các bài thực hành. Khóa học này nằm trong lộ trình ... Chi tiết
8 IBM WebSphere Application Server V8.5.5 Performance Tuning Chi tiết
BUSINESS ANALYTICS (COGNOS)
1 Business Analytics (Cognos) Các tổ chức áp dụng các công cụ phân tích vận hành tốt hơn các tổ chức khác tương tự. ... Chi tiết
IBM INDUSTRY SOLUTIONS
1 IBM Industry Solutions
 IBM Industry Solution là một sản phẩm phần mềm của IBM Software,giúp khách hàng triển khai các giải pháp kinh ... Chi tiết
IBM COLLABORATION SOLUTIONS (LOTUS)
1 IBM Collaboration Solutions (Lotus) Giải pháp IBM Collaboration (trước đây là phần mềm Lotus,) cung cấp phần mềm hợp tác kinh doanh và các ... Chi tiết
IBM CLOUD & SMARTER INFRASTRUCTURE (TIVOLI)
1 IBM Cloud & Smarter Infrastructure (Tivoli) Tivoli Software là một nhánh sản phẩm trong IBM Cloud & Smarter Infrastructure,được mua lại bởi IBM vào năm 1996. ... Chi tiết
RATIONAL
1 IBM Rational IBM Rational cung cấp một tập hợp phong phú các khả năng cung cấp như một phần của một loạt ... Chi tiết
WEBSPHERE
1 IBM WebSphere IBM WebSphere là một sản phẩm phần mềm máy tính thuộc loại phần mềm doanh nghiệp, được gọi là "ứng ... Chi tiết
IBM POWER SYSTEMS AIX
1 IBM POWER Systems AIX AIX (Advanced Interactive eXecutive) là một loạt các hệ thống Unix độc quyền phát triển và bán ra của IBM ... Chi tiết
IBM POWER SYSTEMS - I
1 IBM Power Systems - I Hệ thống IBM Power System I là thế hệ trước của hệ thống máy tính tầm trung cho người dùng ... Chi tiết
IBM INFORMATION MANAGEMENT
1 IBM Information Management IBM Information Management là một sản phẩm phần mềm quản lý thông tin của IBM Software, cung cấp thông tin ... Chi tiết
IBM STORAGE
1 IBM Storwize V7000 Unified Implementation Workshop IBM Storwize V7000 Unified is a virtualized storage system designed to consolidate block and file workloads into a single storage ... Chi tiết
MICROSOFT
1 Coures 20489: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solution This course provides SharePoint developers the information needed to implement SharePoint solutions using Enterprise Search, Managed Metadata Service (MMS), Business ... Chi tiết
2 Course 20488: Developing Microsoft® SharePoint® 2013 Core Solutions Course Overview Students will learn core skills that are common to almost all SharePoint development activities, including server-side and client-side object ... Chi tiết
3 Course 20764A: Administering a SQL Database Infrastructure This five-day instructor-led course provides students who administer and maintain SQL Server databases with the knowledge and skills to administer ... Chi tiết
4 Database Administration Fundamentals Chi tiết
WINDOW SERVER
1 Course 20410B: Installing and Configuring Windows Server 2012 Khóa học cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để triển khai một core Windows Server 2012 ... Chi tiết
2 Course 20411A: Administering Windows Server 2012 Khóa học cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện một core Windows Server 2012 ... Chi tiết
3 Course 20412B: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services Khóa học tìm hiểu làm thế nào để cung cấp và cấu hình dịch vụ tiên tiến bằng cách sử ... Chi tiết
4 Course 20413A: Designing and Implementing a Server Infrastructure Khóa học cung cấp kỹ năng và kiến thức cần thiết để lập kế hoạch, thiết kế và triển khai ... Chi tiết
5 Course 20414A: Implementing an Advanced Server Infrastructure Trong khóa học này, học viên sẽ tìm hiểu làm thế nào để lập kế hoạch và thực hiện một ... Chi tiết
6 Implementing a Desktop Infrastructure Khóa học cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thiết kế, kế hoạch, ... Chi tiết
7 MCITP: Server Administrator 2008 MCITP – SA 2008 (Microsoft Certified IT Professional - Server Administrator) là chương trình đào tạo quản hệ hệ thống ... Chi tiết
EXCHANGE SERVER
1 Cập nhật kiến thức từ Microsoft Exchange Server 2003 hoặc Exchange Server 2007 lên Exchange Server 2010 Khóa học cung cấp những kiến thức và kĩ năng về Microsoft Exchange Server 2010 mang tính hỗ trợ và ... Chi tiết
2 Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 Khóa học này sẽ cung cấp những kiến thức và kỹ năng để cấu hình và quản lý một Microsoft ... Chi tiết
3 Designing and Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2010 Khóa học cung cấp những kiến thức và kỹ năng để thiết kế và triển khai các giải pháp nhắn ... Chi tiết
4 Planning, Deploying, and Managing Microsoft Exchange Server 2010 Unified Messaging Khóa học này cung cấp thông tin về quy hoạch và triển khai quản lý Microsoft Exchange Server 2010 Unified ... Chi tiết
ORACLE
ORACLE DATABASE
1 Fundamental of Oracle Golden Gate 11g Chi tiết
2 Oracle Data Integrator 11g: Integration and Administration Tích hợp dữ liệu Oracle (Oracle Data Intergrator) là một nền tảng tích hợp dữ liệu toàn diện bao gồm ... Chi tiết
3 Oracle Database 11g: Administer a Data Warehouse This course will help you understand the basic concepts of administering a data warehouse. You'll learn to use various Oracle ... Chi tiết
4 Oracle Database 11g: Administration Workshop I Chi tiết
5 Oracle Database 11g: Administration Workshop II Khóa học trang bị kiến thức quản trị CSDL Oracle 11g – OCP DBA, giúp học viên có thể vận ... Chi tiết
6 Oracle Database 11g: Backup and Recovery Khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm thế nào để đánh giá các yêu ... Chi tiết
7 Oracle Database 11g: Data Guard Administration Khóa học tìm hiểu làm thế nào để sử dụng Oracle Data Guard để giúp bảo vệ cơ sở dữ ... Chi tiết
8 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals This Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals training will teach you about the basic concepts of a data warehouse. Explore ... Chi tiết
9 Oracle Database 11g: Implement Database Vault Khóa học Oracle Database Vault cung cấp kiến thức và kĩ năng giúp đáp ứng các mục tiêu an ninh ... Chi tiết
10 Oracle Database 11g: Performance Tuning Khóa học này bắt đầu với một cơ sở dữ liệu không rõ yêu cầu điều chỉnh. Sau đó bạn ... Chi tiết
11 Oracle Database 11g: RAC Administration Khóa học tìm hiểu về quản lý cơ sở dữ liệu RAC trong môi trường cơ sở hạ tầng Oracle ... Chi tiết
12 Oracle Database 11g: Security Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng các tính năng cơ sở dữ ... Chi tiết
13 Oracle Database 12c: Administration Workshop Khóa học cung cấp những thông tin , kiến thức cốt lõi về quản trị; cài đặt và nâng cấp ... Chi tiết
14 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 The Oracle Database 12c: Administration Workshop will teach you about the Oracle Database architecture. You will discover how to effectively ... Chi tiết
15 Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop Khóa học cung cấp kĩ năng chuyên sâu về kĩ thuật sao lưu và phục hồi dữ liệu trên hệ ... Chi tiết
16 Oracle Database 12c: Introduction to SQL Ed 1.1 This Oracle Database: Introduction to SQL training helps you write subqueries, combine multiple queries into a single query using SET ... Chi tiết
17 Oracle Database Cloud for Oracle Database Adminitrators Chi tiết
ORACLE JAVA & MIDDLEWARE
1 Java EE 6: Develop Web Applications with JSF JavaServer™ Faces technology, the server-side component framework designed to simplify the development of user interfaces for Java EE applications, has ... Chi tiết
2 Java EE 6: Develop Web Services with JAX-WS & JAX-RS This Java EE 6 programming course covers the design and creation of SOAP and RESTful web services and clients. You'll ... Chi tiết
3 Java SE 8 FundamentalsNEW This Java SE 8 Fundamentals training introduces you to object-oriented programming using the Java language. Through hands-on exercises, you'll begin ... Chi tiết
4 Java SE 8 Programming Ed 1 This Java SE 8 Programming training covers the core language features and Application Programming Interfaces (API) you will use to ... Chi tiết
5 Oracle AS Portal 10G R2: Build Corporate Portals Khóa học thực hành này đề ra các tính năng quản lý cụ thể sẵn có trong Oracle Warehouse builder ... Chi tiết
6 Oracle AS Portal 10G R2: Build Portlets with Java Khóa học cung cấp một môi trường để tạo ra các cổng thông tin doanh nghiệp để truy cập thông ... Chi tiết
7 Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Khoá học cung cấp các bước hướng dẫn để tạo phân tích và biểu đồ Oracle BI trong các ứng ... Chi tiết
8 Oracle BI Applications 11g: Implementation Using ODI New Khoá học cung cấp các trình tự thao tác để cài đặt, cấu hình, quản lý, và tùy biến các ... Chi tiết
9 Oracle BI Publisher 11g R1: Fundamentals New Khoá học gúp học viên xây dựng một nền tảng kĩ năng và kiến thức để tận dụng tốt nhất ... Chi tiết
10 Oracle BI Publisher: Fundamentals Chi tiết
11 Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with ADF Accelerated Khóa học ADF 1 là nhằm mục đích phát triển những người cần phải xây dựng các ứng dụng Java ... Chi tiết
12 Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with Oracle Forms Khóa học này trang bị kiến thức giúp học viên biết cách sử dụng Oracle Forms Builder 11g để nhanh ... Chi tiết
13 Oracle Fusion Middleware 11g: Java EE Application Developer Khóa học lập trình Java cung cấp cho học viên một nền tảng vững chắc cho việc lập trình với ... Chi tiết
14 Oracle Linux 7: Advanced Administration Ed 1 Chi tiết
15 Oracle WebLogic Server 11g: Administration Essentials Khóa học này đào tạo cho học viên là quản trị web về kỹ thuật viên để cài đặt và ... Chi tiết
16 Oracle WebLogic Server 12c: Administration I New This Oracle WebLogic Server 12c: Administration I training teaches administrators to install and configure Oracle WebLogic Server 12c and gives ... Chi tiết
17 Oracle WebLogic Server 12c: Administration II This Oracle WebLogic Server 12c: Administration II is a continuation of the Oracle WebLogic Server 12c: Administration I course. It ... Chi tiết
18 Programming Web Component Development with Servlets & JSPs, Java EE6 Khóa học cung cấp cho học viên những kĩ năng và kinh nghiệm thực tế làm thế nào để áp ... Chi tiết
ORACLE APPLICATIONS
1 Oracle Forms Developer 10g: Build Internet Applications Trong khóa học này học viên được xây dựng, kiểm tra, gỡ lỗi, và triển khai các ứng dụng Internet ... Chi tiết
2 R12.x Install/Patch/Maintain Oracle E-Business Suite Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức về phương pháp cài đặt, duy trì một hệ thống Oracle ... Chi tiết
3 R12.x Oracle Applications System Administrator Trong khóa này học viên học về những khái niệm và chức năng đóng vai trò quan trọng, then chốt ... Chi tiết
ORACLE SERVER & STORAGE SYSTEMS
1 Oracle Solaris 11 System Administration Khóa học cung cấp cho các nhà quản trị hệ thống kỹ năng cần thiết để thực hiện các nhiệm ... Chi tiết
2 Oracle Solaris Cluster Administration Khóa học cung cấp các thông tin và kỹ năng cần thiết để cài đặt và quản lý các cụm ... Chi tiết
3 System Administration for the Oracle Solaris 10 OS - Part 1 Khoá học cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để triển khai quản trị ... Chi tiết
4 System Administration for the Oracle Solaris 10 OS - Part 2 Khoá học cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết để thực thi những chức năng cao cấp ... Chi tiết
EC COUNCIL
1 An ninh cho lập trình viên (ECSP) Nội dung khóa đào tạo “An ninh cho lập trình viên” của EC-Council đưa ra những nền tảng cơ ... Chi tiết
2 Điều tra pháp lý an ninh tin học (CHFI) Khóa học CHFI sẽ đem đến cho học viên những kỹ năng cần thiết để nhận dạng những dấu hiệu ... Chi tiết
3 Fundamentals of Computer Forensics (ECC-FCS) Khóa học này được thiết kế để cung cấp mộtsự hiểu biết về an ninh thông tin nói chung và ... Chi tiết
4 Fundamentals of Information Security (ECC-PIS) Khóa học được thiết kế để cung cấp các kỹ năng cơ bản về kĩ năng tìm kiếm; đánh giá ... Chi tiết
5 Fundamentals of Network Security (ECC-FNS) Khóa học này được thiết kế để cung cấp các kỹ năng cơ bản cần thiết để phân tích các ... Chi tiết
6 Hacker mũ trắng CEH v.7 Với phương châm đơn giản nhưng không kém hiệu quả “Hiểu Hacker để chống hacker”, khoá học này cung cấp ... Chi tiết
7 Phân tích an ninh mạng và kiểm tra sự xâm nhập (ECSA/LPT) ECSA/LPT là lớp học cung cấp môi trường thực hành thực dựa trên kinh nghiệm thực tế. Lớp học chỉ ... Chi tiết
8 Phục hồi thảm hoạ và duy trì kinh doanh liên tục (Disaster Recovery and Business Continuity) Khóa học cung cấp cho học viên những phương pháp để nhận dạng các lỗ hổng, các điểm yếu trong ... Chi tiết
9 Quản trị bảo mật mạng (ENSA) Khóa học ENSA nhìn nhận vấn đề an ninh mạng trên quan điểm phòng vệ. Chương trình của ENSA ... Chi tiết
10 Quản trị dự án An ninh Công nghệ thông tin (PMITS) Dự án an ninh công nghệ thông tin là một dự án có tính đặc thù của dự án thương ... Chi tiết
11 Quản trị dự án an ninh thông tin - Project Management in IT Security (PMITS) Khóa học quản trị dự án an ninh công nghệ thông tin (PMITS) còn có một mối liên quan là ... Chi tiết
12 Quản trị tri thức - Knowledge Management Trong cuộc tìm kiếm lợi thế cạnh tranh bền vững, các đơn vị sự nghiệp cuối cùng đã nhận ra ... Chi tiết
13 Security 5 Nội dung khóa học cung cấp kiến thức nâng cao về an ninh và các dịch vụ kết nối mạng, ... Chi tiết
CISCO
1 1CCDA (640-863) – Cisco Certified Design Associate Khóa học cung cấp các nguyên lý, phương pháp cơ bản khi thiết kế, thẩm định cơ sở hạ tầng, ... Chi tiết
2 CCDP (642-873) – Cisco Certified Design Professional Cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ năng nâng cao liên quan đến việc thiết kế, phân hoạch, cấu ... Chi tiết
3 CCNA - Cisco Certified Network Associate Khóa học này giới thiệu các kiến thức căn bản và công nghệ quan trọng của mạng máy tính như ... Chi tiết
4 CCNP - Cisco Certified Network Professional Chứng chỉ CCNP cung cấp cho hoc viên những kỹ năng toàn diện và chuyên sâu về hệ thống mạng ... Chi tiết
5 CCNP Security Từ sau ngày 17/11/2011, chứng chỉ CCSP đã được Cisco thay thế bởi chứng chỉ CCNP Security đang có hiệu ... Chi tiết
6 CCSP: Cisco Certified Security Professional Chứng chỉ này công nhận kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thuần thục trong việc triển khai và quản ... Chi tiết
REDHAT
1 Red Hat Enterprise Linux 6 Administration Khóa học cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức về quản trị mạng Red Hat Enterprise ... Chi tiết
2 Red Hat Enterprise Linux 6 Performance Tuning Khóa học Red Hat Enterprise Linux 6 Performance Tuning hướng dẫn học viên cách để tối ưu hóa hiệu suất ... Chi tiết
3 Red Hat Enterprise Linux 6: Desktop and Administration Khóa học này tập trung vào những gì người dùng phải đối mặt khi sử dụng Red Hat Enterprise Linux ... Chi tiết
4 Red Hat Enterprise Linux for Solaris Administrators Khóa học tập trung vào sự khác biệt giữa 2 hệ điều hành, bao gồm Red Hat Enterprise Linux tương ... Chi tiết
5 Red Hat System Administration I (Quản trị hệ thống RedHat 1) Khóa học Red Hat System Administration I (RH124) được thiết kế dành cho các chuyên viên CNTT, những người mới ... Chi tiết
6 Red Hat System Administration II with RHCSA and RHCE Exams Red Hat ® III Quản trị hệ thống với RHCSA và thi RHCE (RH255) được thiết kế cho Linux có ... Chi tiết
7 RHCE Rapid Track Course with RHCSA and RHCE Exams Xây dựng trên kiến thức sâu rộng của bạn dựa trên quản trị hệ điều hành Linux , khóa học ... Chi tiết
8 RHCSA Rapid Track Course with Exam Khóa học giúp học viên quản lý một máy trạm Linux và máy chủ, bao gồm cài đặt và cấu ... Chi tiết
LINUX
1 Linux System Administration I Khóa học cung cấp những kỹ năng cần thiết để cài đặt và hỗ trợ một hoặc nhiều mục phân ... Chi tiết
2 Linux System Administration II Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức và kĩ năng cần thiết bao gồm: Quá trình khởi ... Chi tiết
VMWARE
1 VMware vSphere 5.1 Fundamentals of Administration Khóa học nhằm trang bị những nguyên tắc cơ bản vềcài đặt, cấu hình, triển khai, bảo mật, phân tích, ... Chi tiết
2 VMware vSphere 5.1 Ultimate Bootcamp Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tối đa hóa hiệu ... Chi tiết
3 VMware vSphere Troubleshooting Đây là một khóa học rất cần thiết dành cho các chuyên gia cơ sở hạ tầng làm việc trong ... Chi tiết
4 VMware vSphere: Design Workshop [V5.1] Mục tiêu của khóa học này là trang bị cho các học viên những kiến thức, kỹ năng, trong việc ... Chi tiết
5 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V5.1] Khóa đào tạo cung cấp cho học viên các kiến thức để cài đặt, cấu hình và quản lý của ... Chi tiết
6 VMware vSphere: Manage and Design for Security Khóa học cung cấp kiến thức và những bài thực hành mang tính thực tế cao về thiết kế, triển ... Chi tiết
CHECK POINT
1 Check Point Công ty TNHH Checkpoint được thành lập vào năm 1993, là công ty đầu tiên đi tiên phong trong CNTT ... Chi tiết
F5
1 F5 F5 là công ty duy nhất cung cấp một khung kiến trúc mở, cung cấp các tổ chức cách thức ... Chi tiết
EPI
1 EPI EPI là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp các dịch vụ về tư vấn, đánh giá, cấp ... Chi tiết
JUNIPER
1 JUNIPER FIREWALL SRX Chi tiết
SAP SOLMAN: APPLICATION OPERATIONS IN SAP SOLUTION MANAGER
1 SAP Solman: Application Operations in SAP Solution Manager Chi tiết
SAP
1 Application components of SAP TRM Chi tiết
2 SAP Basis : Root Cause Analysis Chi tiết
3 SAP PSCD Chi tiết
ISACA
1 Certified In The Governance Of Enterprise IT (CGEIT) This four day event (CGEIT training) is the ultimate preparation for exam time and is designed to ensure that you ... Chi tiết
2 Certified Information Security Manager® (CISM) CISM (Certified Information Security Manager) là chứng chỉ quản lý bảo mật được tổ chức ISACA công nhận. Chứng chỉ ... Chi tiết
3 Certified Information Systems Auditor (CISA) Chuyên gia Kiểm định Hệ thống thông tin - CISA là một chứng nhận quan trọng khác của tổ chức ... Chi tiết
4 COBIT 5 Foundation Tổng quan khóa học Khóa học COBIT Foundation 5.0 bao gồm các thông tin về cấu trúc và nội dung của ... Chi tiết
5 The Certified In Risk And Information Systems Control (CRISC) Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) là chứng chỉ có uy tín hiên nay trong việc giám sát ... Chi tiết
COMPTIA
CORE
1 CompTIA A+ GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Khóa học CompTIA A+ hướng dẫn cho học viên ... Chi tiết
2 CompTIA IT Fundamentals+ (ITF+) • Khóa học 3 ngày dành cho những ai muốn sở hữu chứng chỉ cơ bản về CNTT của CompTIA. Chứng ... Chi tiết
3 CompTIA Network+ Khóa học CompTIA Network+ xác nhận kiến thức và kỹ năng để khắc phục sự cố, cấu hình và quản ... Chi tiết
4 CompTIA Security+ CompTIA Security+ là chứng nhận được công nhận toàn cầu bao gồm các nguyên tắc bảo mật mạng cần thiết ... Chi tiết
INFRASTRUCTURE
1 CompTIA Cloud+ Chứng chỉ CompTIA Cloud+ cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để nắm bắt các thuật ngữ/phương pháp ... Chi tiết
2 CompTIA Linux+ Chứng chỉ CompTIA Linux + (dựa theo LPI) là chứng chỉ quen thuộc và là nền tảng cho nhiều ngành ... Chi tiết
CYBERSECURITY
1 CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Chứng chỉ CompTIA Advanced Security Practitioner chứng thực năng lực cấp cao trong quản lý rủi ... Chi tiết
2 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) GIỚI THIỆU KHÓA HỌC CySA+ là chứng chỉ phân tích bảo mật cập nhật mới nhất các mối đe dọa ... Chi tiết
3 CompTIA PenTest+ GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Chứng chỉ CompTIA PenTest + là chứng chỉ chuyên gia bảo mật cấp cao thực hiện ... Chi tiết
SOFTWARE ENGINEERING-SYSTEM INTEGRATION
1 Các yếu tố cơ bản của Kỹ nghệ phần mềm Chi tiết
2 Đo và phân tích phần mềm - Software Measures and Analysis Chi tiết
3 Giới thiệu về quản trị tích hợp hệ thống Chi tiết
4 Kiểm thử phần mềm (trắc nghiệm & kiểm nghiệm) Chi tiết
5 Kiến trúc phần mềm & Thiết kế phần mềm Chi tiết
6 Kỹ nghệ yêu cầu Chi tiết
7 Quản lý dự án phần mềm Chi tiết
8 Quản lý quy trình và chất lượng phần mềm Chi tiết
9 Tích hợp hệ thống và thực hành Chi tiết
SOFT SKILLS AND ORG CAPACITY DEVELOPMENT
1 Giám đốc điều hành - CEO Master Đối với doanh nghiệp, một khi đã vươn ra biển lớn kinh doanh và thực sự hội nhập thế giới, ... Chi tiết
2 Kiểm soát nội bộ Hiện nay, với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường toàn cầu, áp lực suy thoái và những khó ... Chi tiết
3 Kiểm toán nội bộ Ngày nay, với sự phát triển của các tổ chức, vai trò của Đánh giá/Kiểm toán nội bộ ngày càng ... Chi tiết
4 Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp Kỹ năng giao tiếp và bán hàng nhằm cung cấp cho bạn và Công ty của bạn có một kế ... Chi tiết
5 Quản lý cấp trung - CMMP Master Đã qua thời nhà quản lý có thể thành công chỉ nhờ vào kinh nghiệm. Việc xây dựng một hệ ... Chi tiết
6 Quản trị rủi ro Hiện nay, với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường toàn cầu, áp lực suy thoái và những khó ... Chi tiết
KHOÁ HỌC XU HƯỚNG
1 Bảo mật di động và quản trị chính sách BYOD Di động đã làm thay đổi cách thức làm việc của mọi người, và BYOD đang thành xu hướng chủ ... Chi tiết
2 Bảo mật mạng và kiểm tra sự xâm nhập khoá học cung cấp kiến thức và kĩ năng về an ninh mạng là để đảm bảo tính an toàn ... Chi tiết
3 Bảo vệ Website không an toàn Lớp học là một sự kết hợp của bài giảng, kiểm tra an ninh và xem xét mã. Học viên ... Chi tiết
4 Đào tạo chuyển đổi số để nâng cao năng lực hoạt động quản lý trong xu thế phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 Kết thúc khóa học, học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng để có thể Xác định khuôn ... Chi tiết
5 Khóa học Công nghệ Blockchain - mô hình hoạt động và các nguyên lý nền tảng. Blockchain là một công nghệ được dùng để xây dựng một cấu trúc dữ liệu trên nền tảng phi tập ... Chi tiết
6 Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây Công nghệ điện toán đám mây không còn là xu hướng mà nó đã trở thành giải pháp “ đột ... Chi tiết
QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ
1 Applying Enterprise Business Architecture This workshop offers topics related to enterprise-wide analysis while drilling down into the business architecture. There are many key benefits ... Chi tiết
2 Business Analysis Essentials This boot camp-style course will help you to gain the foundational skills to perform the role of a business analyst ... Chi tiết
3 Business Process Analysis In this course, you'll learn to model business processes as they are currently enacted, assess the quality of those business ... Chi tiết
4 Chuyên viên quản lý dự án theo chuẩn PMI (CAPM) CAPM (Certified Associate in Project Management) là chứng chỉ Chuyên viên quản lý dự án, được cấp bởi Viện Quản ... Chi tiết
5 COBIT Foundation Khóa học 3 ngày COBIT Foundation chỉ ra lợi ích của một mô hình quản lý CNTT và giải thích ... Chi tiết
6 Fundamentals of SDLC This course will give you the knowledge you need to help you choose between these methods, tools, and artifacts so ... Chi tiết
7 PMF – Chuyên gia quản lý dự án theo chuẩn PMI - Mức cơ bản Chứng chỉ PMP® là chứng chỉ chuyên nghiệp và đẳng cấp cao trong lĩnh vực quản lý dự án. Hiện ... Chi tiết
8 Prince2 Foundation and Practitioner Trong khu vực tư nhân trên thế giới, nhất là ở Anh và Châu Âu, PRINCE2™ (viết tắt của PRojects ... Chi tiết
9 Quản lý dự án chuyên nghiệp (Project Management Professional) theo chuẩn PMI Chứng chỉ PMP® là chứng chỉ chuyên nghiệp và đẳng cấp cao trong lĩnh vực quản lý dự án. Hiện ... Chi tiết
10 Quản lý dự án nâng cao APM theo chuẩn PMI (Quản lý rủi ro nâng cao và kiểm soát dự án) Quản lý dự án nâng cao - APM® là môn học tiếp theo trong chuỗi chương trình đào tạo quản ... Chi tiết
11 The Business Analyst in an Agile Environment In this course, you'll learn how to discover your role within an Agile team's software development, how to adapt the ... Chi tiết
LẬP TRÌNH
1 Lập trình Android Khóa học “Thực hành lập trình Android” đào tạo lập trình viên Android thông qua những chủ đề thực hành, ... Chi tiết
2 Lập trình Android cơ bản Khoá học được xây dựng nhằm cung cấp đầy đủ các kiến thức cơ bản, các công cụ và các ... Chi tiết
3 Lập trình Android nâng cao Khoá học được xây dựng nhằm cung cấp đầy đủ các kiến thức cơ bản, các công cụ và các ... Chi tiết
4 Lập trình iOS cơ bản Khóa học này được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên đầy đủ các kiến thức và ... Chi tiết
5 Lập trình Web cơ bản với HTML, CSS3 và Javascript HTML, CSS và Javascript là bộ 3 ngôn ngữ cần thiết cho mọi web developer. Dù bạn muốn xây dựng ... Chi tiết
6 Lập trình Windows Phone 8 cơ bản Windows Phone là một hệ điều hành di động của Microsoft, và cũng là nền tảng để phát triển các ... Chi tiết
7 Thực hành Java cơ bản Khóa học Java căn bản được thiết kế trên cơ sở tài liệu Java Tutorial của Oracle tập trung vào ... Chi tiết
8 Thực hành Java cơ bản Khóa học Java căn bản được thiết kế trên cơ sở tài liệu Java Tutorial của Oracle tập trung vào ... Chi tiết