Close

SECURITY
1 Web security Hiểu Attacker để phòng và chống Attacker. Đó là mục tiêu của khóa học Bảo mật ứng dụng Web hướng ... details
2 Chuyên gia kiểm định hệ thống thông tin Đây là chứng chỉ dành cho chuyên gia đánh giá (kiểm định) hệ thống thông tin và bảo mật. CISA ... details
3 CISSO: Certified Information Systems Security Officer Khóa học dành cho các nhà quản lý hệ thống an toàn thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp ... details
4 Điều tra pháp lý an ninh tin học (CHFI: Certified Hacking Forensic Investigator) Khóa học CHFI sẽ đem đến cho học viên những kỹ năng cần thiết để nhận dạng những dấu hiệu ... details
5 Đối phó sự cố an toàn thông tin máy tính Khóa học cung cấp các hướng dẫn và thủ tục cần thiết để xây dựng, quản lý và vận hành ... details
6 Hacker mũ xám – Gray Hat Hacking Khóa học được thiết kế cho các quản trị mạng và chuyên gia bảo mật, những người cần làm quen ... details
7 ISO 27017:2015 (Information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services) Khóa học này cũng giúp học viên xác định rõ ràng các trách nhiệm quản lý các rủi ro bảo ... details
8 Khóa học nâng cao network forensic Trong lĩnh vực Forensics, công cụ là thứ không thể thiếu sau kiến thức và với mỗi loại thì thường ... details
9 Khóa học SANS FOR 508 - Advanced incident response Khóa học nâng cao về ứng phó sự cố này sẽ mang lại cho học viên các kiến thức và ... details
10 Mạng căn bản và lắp ráp cài đặt phần cứng máy tính Khóa học cung cấp cho học viên có những kiến thức nền tảng nhất về công tác xây dựng và ... details
11 Quản trị và bảo mật mạng, máy chủ ứng dụng Cung cấp các kiến thức, kỹ năng và hướng dẫn thực hành nhằm bảo đảm an ninh cho hệ thống ... details
12 Quy Trình Kiểm Định An Ninh Mạng – Penetration Testing Pro Khóa học Cung cấp các kiến thức, kỹ năng và hướng dẫn thực hành về quy trình kiểm định ... details
13 Reverse-Engineering Malware - SANS FOR 610 Kỹ thuật dịch ngược Reverse Engineering đóng vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh thông tin ... details
14 SANS-MGT415: A Practical Introduction to Cyber Security Risk Management Khoá học cung cấp các kỹ năng thực tế cần thiết để thực hiện đánh giá rủi ro thường xuyên ... details
15 Tấn công và phòng thủ Web 2.0 Khóa học tấn công Web 2.0 cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu nâng cao về các ... details
IT MANAGEMENT
1 Certified Data Centre Expert Khoá học cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu và toàn diện trong việc thiết kế một ... details
2 Chuyên gia ứng dụng Agile Khoá học “Chuyên gia ỨNG DỤNG AGILE” (Agile Application Expert) là sự kết hợp giữa lý thuyết thực tiễn và ... details
3 CMMI v1.3 - Capability Maturity Model Integration Khóa đào tạo “Giới thiệu về CMMI-Dev v1.3” giới thiệu mô hình CMMI và các khái niệm cơ bản của ... details
4 Đánh giá rủi ro Công nghệ thông tin Khóa học cung cấp các kiến thức chuyên sâu về thực hiện đánh giá rủi ro về Công nghệ thông ... details
5 Fast Track IT Project Management (PMI) Khoá học này cung cấp những nội dung và các nguyên lý dựa trên mô hình thực tiễn có thể ... details
6 IT Helpdesk Skills * Làm thế nào để đánh giá nhu cầu kinh doanh của khách hàng và đáp ứng những mong đợi ... details
7 ITIL Foundation v.3 - IT Infrastructure Library Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về Thư Viện Cơ Sở Hạ Tầng IT (IT Infrastructure ... details
8 Kỹ năng quản trị CNTT - ICT Management skills Công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, ứng dụng ... details
9 Lãnh đạo Công nghệ thông tin – CIO Khóa học được thực hiện thông qua một quá trình học theo định hướng kinh nghiệm thực hành, tức là ... details
10 Phát triển và thực hành chính sách/quy trình ISMS theo chuẩn ISO 27001/ISO 27002 • Khóa học 5 ngày mang tính thực tiễn và tương tác hướng dẫn bạn một loạt các bài tập cung ... details
11 Project Management for Information System PM for IS summary details
12 ICT Contract Management Điểm nổi bật nhất của quản lí hợp đồng, không phải là vấn đề quản lí văn bản giấy tờ ... details
13 Scrum Framework in Practice Scrum là một quá trình lặp đi lặp lại và gia tăng để phát triển sản phẩm và tổ chức. Nhiệm ... details
14 Scum master trong dự án (Luyện thi PSMI) Scrum được xây dựng dựa trên những nguyên lí tổ chức và quản lí tối ưu đã được nghiên cứu ... details
15 Tái cơ cấu quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp ( Business Process Resign): Khóa học cung cấp cái nhìn tổng quan về lí do cấp thiết trong việc tái cơ cấu quy trình ... details
16 The Certified In Risk And Information Systems Control (CRISC) Khóa học này được thiết kế để các chuyên viên IT chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ Certified ... details
17 The Open Group Architecture Framework (TOGAF)k Trong chương trình đào tạo này với phạm vi xem xét nhiều hơn về yếu tố kỹ thuật, các nội ... details
18 Togaf Enterprise Architecture V9.1 details
COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS
1 Certified Information Systems Auditor (CISA) details
2 Certified Information Systems Auditor (CISA) details
3 Kỹ năng hỗ trợ IT HELPDESK/ServiceDesk chuyên nghiệp Bộ phận IT Helpdesk - hỗ trợ dịch vụ IT, là cầu nối quan trọng giữa người dùng (users) với ... details
IBM
1 OL19G - IBM i System Administration Đây là một khóa học trung cấp dành cho IBM i quản trị hệ thống, quản lý xử lý dữ ... details
2 AM071 – IBM Power Systems Technical Support for AIX and Linux Khóa học cung cấp những kiến thức về sản phẩm Hệ thống Power System, kiến thức về những giải pháp ... details
3 AN10 - AIX 6 Basics Khóa học này giúp học viên thực hiện công việc hàng ngày thông qua việc sử dụng hệ điều hành ... details
4 AN12 - Power Systems for AIX II AIX Implementation and Administration Trong khóa học này, học viên sẽ được học cài đặt, tùy biến và quản trị hệ điều hành ... details
5 AN14 – AIX Jumpstart for UNIX Professional Khóa học cung cấp kỹ năng cài đặt, tùy biến và quản trị hệ điều hành AIX trong môi trường ... details
6 AN15 - Power Systems for AIX III Advanced Administration and Problem Determination Khóa học cung cấp kỹ năng quản trị hệ thống AIX cao cấp, tập trung vào tính có sẵn và ... details
7 AN94 – IBM Systems Director 6.3 for Power System I: Installation and Management Khóa học này cung cấp các bài giảng và các bài thực hành. Khóa học này nằm trong lộ trình ... details
8 IBM WebSphere Application Server V8.5.5 Performance Tuning details
BUSINESS ANALYTICS (COGNOS)
1 Business Analytics (Cognos) Các tổ chức áp dụng các công cụ phân tích vận hành tốt hơn các tổ chức khác tương tự. ... details
IBM INDUSTRY SOLUTIONS
1 IBM Industry Solutions
 IBM Industry Solution là một sản phẩm phần mềm của IBM Software,giúp khách hàng triển khai các giải pháp kinh ... details
IBM COLLABORATION SOLUTIONS (LOTUS)
1 IBM Collaboration Solutions (Lotus) Giải pháp IBM Collaboration (trước đây là phần mềm Lotus,) cung cấp phần mềm hợp tác kinh doanh và các ... details
IBM CLOUD & SMARTER INFRASTRUCTURE (TIVOLI)
1 IBM Cloud & Smarter Infrastructure (Tivoli) Tivoli Software là một nhánh sản phẩm trong IBM Cloud & Smarter Infrastructure,được mua lại bởi IBM vào năm 1996. ... details
RATIONAL
1 IBM Rational IBM Rational cung cấp một tập hợp phong phú các khả năng cung cấp như một phần của một loạt ... details
WEBSPHERE
1 IBM WebSphere IBM WebSphere là một sản phẩm phần mềm máy tính thuộc loại phần mềm doanh nghiệp, được gọi là "ứng ... details
IBM POWER SYSTEMS AIX
1 IBM POWER Systems AIX AIX (Advanced Interactive eXecutive) là một loạt các hệ thống Unix độc quyền phát triển và bán ra của IBM ... details
IBM POWER SYSTEMS - I
1 IBM Power Systems - I Hệ thống IBM Power System I là thế hệ trước của hệ thống máy tính tầm trung cho người dùng ... details
IBM INFORMATION MANAGEMENT
1 IBM Information Management IBM Information Management là một sản phẩm phần mềm quản lý thông tin của IBM Software, cung cấp thông tin ... details
IBM STORAGE
1 IBM Storwize V7000 Unified Implementation Workshop IBM Storwize V7000 Unified is a virtualized storage system designed to consolidate block and file workloads into a single storage ... details
MICROSOFT
1 Coures 20489: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solution This course provides SharePoint developers the information needed to implement SharePoint solutions using Enterprise Search, Managed Metadata Service (MMS), Business ... details
2 Course 20488: Developing Microsoft® SharePoint® 2013 Core Solutions Course Overview Students will learn core skills that are common to almost all SharePoint development activities, including server-side and client-side object ... details
3 Course 20764A: Administering a SQL Database Infrastructure This five-day instructor-led course provides students who administer and maintain SQL Server databases with the knowledge and skills to administer ... details
4 Database Administration Fundamentals details
WINDOW SERVER
1 Course 20410B: Installing and Configuring Windows Server 2012 Khóa học cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để triển khai một core Windows Server 2012 ... details
2 Course 20411A: Administering Windows Server 2012 Khóa học cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện một core Windows Server 2012 ... details
3 Course 20412B: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services Khóa học tìm hiểu làm thế nào để cung cấp và cấu hình dịch vụ tiên tiến bằng cách sử ... details
4 Course 20413A: Designing and Implementing a Server Infrastructure Khóa học cung cấp kỹ năng và kiến thức cần thiết để lập kế hoạch, thiết kế và triển khai ... details
5 Course 20414A: Implementing an Advanced Server Infrastructure Trong khóa học này, học viên sẽ tìm hiểu làm thế nào để lập kế hoạch và thực hiện một ... details
6 Implementing a Desktop Infrastructure Khóa học cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thiết kế, kế hoạch, ... details
7 MCITP: Server Administrator 2008 MCITP – SA 2008 (Microsoft Certified IT Professional - Server Administrator) là chương trình đào tạo quản hệ hệ thống ... details
EXCHANGE SERVER
1 Cập nhật kiến thức từ Microsoft Exchange Server 2003 hoặc Exchange Server 2007 lên Exchange Server 2010 Khóa học cung cấp những kiến thức và kĩ năng về Microsoft Exchange Server 2010 mang tính hỗ trợ và ... details
2 Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 Khóa học này sẽ cung cấp những kiến thức và kỹ năng để cấu hình và quản lý một Microsoft ... details
3 Designing and Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2010 Khóa học cung cấp những kiến thức và kỹ năng để thiết kế và triển khai các giải pháp nhắn ... details
4 Planning, Deploying, and Managing Microsoft Exchange Server 2010 Unified Messaging Khóa học này cung cấp thông tin về quy hoạch và triển khai quản lý Microsoft Exchange Server 2010 Unified ... details
ORACLE
ORACLE DATABASE
1 Fundamental of Oracle Golden Gate 11g details
2 Oracle Data Integrator 11g: Integration and Administration Tích hợp dữ liệu Oracle (Oracle Data Intergrator) là một nền tảng tích hợp dữ liệu toàn diện bao gồm ... details
3 Oracle Database 11g: Administer a Data Warehouse This course will help you understand the basic concepts of administering a data warehouse. You'll learn to use various Oracle ... details
4 Oracle Database 11g: Administration Workshop I details
5 Oracle Database 11g: Administration Workshop II Khóa học trang bị kiến thức quản trị CSDL Oracle 11g – OCP DBA, giúp học viên có thể vận ... details
6 Oracle Database 11g: Backup and Recovery Khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm thế nào để đánh giá các yêu ... details
7 Oracle Database 11g: Data Guard Administration Khóa học tìm hiểu làm thế nào để sử dụng Oracle Data Guard để giúp bảo vệ cơ sở dữ ... details
8 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals This Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals training will teach you about the basic concepts of a data warehouse. Explore ... details
9 Oracle Database 11g: Implement Database Vault Khóa học Oracle Database Vault cung cấp kiến thức và kĩ năng giúp đáp ứng các mục tiêu an ninh ... details
10 Oracle Database 11g: Performance Tuning Khóa học này bắt đầu với một cơ sở dữ liệu không rõ yêu cầu điều chỉnh. Sau đó bạn ... details
11 Oracle Database 11g: RAC Administration Khóa học tìm hiểu về quản lý cơ sở dữ liệu RAC trong môi trường cơ sở hạ tầng Oracle ... details
12 Oracle Database 11g: Security Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng các tính năng cơ sở dữ ... details
13 Oracle Database 12c: Administration Workshop Khóa học cung cấp những thông tin , kiến thức cốt lõi về quản trị; cài đặt và nâng cấp ... details
14 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 The Oracle Database 12c: Administration Workshop will teach you about the Oracle Database architecture. You will discover how to effectively ... details
15 Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop Khóa học cung cấp kĩ năng chuyên sâu về kĩ thuật sao lưu và phục hồi dữ liệu trên hệ ... details
16 Oracle Database 12c: Introduction to SQL Ed 1.1 This Oracle Database: Introduction to SQL training helps you write subqueries, combine multiple queries into a single query using SET ... details
17 Oracle Database Cloud for Oracle Database Adminitrators details
ORACLE JAVA & MIDDLEWARE
1 Java EE 6: Develop Web Applications with JSF JavaServer™ Faces technology, the server-side component framework designed to simplify the development of user interfaces for Java EE applications, has ... details
2 Java EE 6: Develop Web Services with JAX-WS & JAX-RS This Java EE 6 programming course covers the design and creation of SOAP and RESTful web services and clients. You'll ... details
3 Java SE 8 FundamentalsNEW This Java SE 8 Fundamentals training introduces you to object-oriented programming using the Java language. Through hands-on exercises, you'll begin ... details
4 Java SE 8 Programming Ed 1 This Java SE 8 Programming training covers the core language features and Application Programming Interfaces (API) you will use to ... details
5 Oracle AS Portal 10G R2: Build Corporate Portals Khóa học thực hành này đề ra các tính năng quản lý cụ thể sẵn có trong Oracle Warehouse builder ... details
6 Oracle AS Portal 10G R2: Build Portlets with Java Khóa học cung cấp một môi trường để tạo ra các cổng thông tin doanh nghiệp để truy cập thông ... details
7 Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Khoá học cung cấp các bước hướng dẫn để tạo phân tích và biểu đồ Oracle BI trong các ứng ... details
8 Oracle BI Applications 11g: Implementation Using ODI New Khoá học cung cấp các trình tự thao tác để cài đặt, cấu hình, quản lý, và tùy biến các ... details
9 Oracle BI Publisher 11g R1: Fundamentals New Khoá học gúp học viên xây dựng một nền tảng kĩ năng và kiến thức để tận dụng tốt nhất ... details
10 Oracle BI Publisher: Fundamentals details
11 Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with ADF Accelerated Khóa học ADF 1 là nhằm mục đích phát triển những người cần phải xây dựng các ứng dụng Java ... details
12 Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with Oracle Forms Khóa học này trang bị kiến thức giúp học viên biết cách sử dụng Oracle Forms Builder 11g để nhanh ... details
13 Oracle Fusion Middleware 11g: Java EE Application Developer Khóa học lập trình Java cung cấp cho học viên một nền tảng vững chắc cho việc lập trình với ... details
14 Oracle Linux 7: Advanced Administration Ed 1 details
15 Oracle WebLogic Server 11g: Administration Essentials Khóa học này đào tạo cho học viên là quản trị web về kỹ thuật viên để cài đặt và ... details
16 Oracle WebLogic Server 12c: Administration I New This Oracle WebLogic Server 12c: Administration I training teaches administrators to install and configure Oracle WebLogic Server 12c and gives ... details
17 Oracle WebLogic Server 12c: Administration II This Oracle WebLogic Server 12c: Administration II is a continuation of the Oracle WebLogic Server 12c: Administration I course. It ... details
18 Programming Web Component Development with Servlets & JSPs, Java EE6 Khóa học cung cấp cho học viên những kĩ năng và kinh nghiệm thực tế làm thế nào để áp ... details
ORACLE APPLICATIONS
1 Oracle Forms Developer 10g: Build Internet Applications Trong khóa học này học viên được xây dựng, kiểm tra, gỡ lỗi, và triển khai các ứng dụng Internet ... details
2 R12.x Install/Patch/Maintain Oracle E-Business Suite Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức về phương pháp cài đặt, duy trì một hệ thống Oracle ... details
3 R12.x Oracle Applications System Administrator Trong khóa này học viên học về những khái niệm và chức năng đóng vai trò quan trọng, then chốt ... details
ORACLE SERVER & STORAGE SYSTEMS
1 Oracle Solaris 11 System Administration Khóa học cung cấp cho các nhà quản trị hệ thống kỹ năng cần thiết để thực hiện các nhiệm ... details
2 Oracle Solaris Cluster Administration Khóa học cung cấp các thông tin và kỹ năng cần thiết để cài đặt và quản lý các cụm ... details
3 System Administration for the Oracle Solaris 10 OS - Part 1 Khoá học cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để triển khai quản trị ... details
4 System Administration for the Oracle Solaris 10 OS - Part 2 Khoá học cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết để thực thi những chức năng cao cấp ... details
EC COUNCIL
1 An ninh cho lập trình viên (ECSP) Nội dung khóa đào tạo “An ninh cho lập trình viên” của EC-Council đưa ra những nền tảng cơ ... details
2 Điều tra pháp lý an ninh tin học (CHFI) Khóa học CHFI sẽ đem đến cho học viên những kỹ năng cần thiết để nhận dạng những dấu hiệu ... details
3 Fundamentals of Computer Forensics (ECC-FCS) Khóa học này được thiết kế để cung cấp mộtsự hiểu biết về an ninh thông tin nói chung và ... details
4 Fundamentals of Information Security (ECC-PIS) Khóa học được thiết kế để cung cấp các kỹ năng cơ bản về kĩ năng tìm kiếm; đánh giá ... details
5 Fundamentals of Network Security (ECC-FNS) Khóa học này được thiết kế để cung cấp các kỹ năng cơ bản cần thiết để phân tích các ... details
6 Hacker mũ trắng CEH v.7 Với phương châm đơn giản nhưng không kém hiệu quả “Hiểu Hacker để chống hacker”, khoá học này cung cấp ... details
7 Phân tích an ninh mạng và kiểm tra sự xâm nhập (ECSA/LPT) ECSA/LPT là lớp học cung cấp môi trường thực hành thực dựa trên kinh nghiệm thực tế. Lớp học chỉ ... details
8 Phục hồi thảm hoạ và duy trì kinh doanh liên tục (Disaster Recovery and Business Continuity) Khóa học cung cấp cho học viên những phương pháp để nhận dạng các lỗ hổng, các điểm yếu trong ... details
9 Quản trị bảo mật mạng (ENSA) Khóa học ENSA nhìn nhận vấn đề an ninh mạng trên quan điểm phòng vệ. Chương trình của ENSA ... details
10 Quản trị dự án An ninh Công nghệ thông tin (PMITS) Dự án an ninh công nghệ thông tin là một dự án có tính đặc thù của dự án thương ... details
11 Quản trị dự án an ninh thông tin - Project Management in IT Security (PMITS) Khóa học quản trị dự án an ninh công nghệ thông tin (PMITS) còn có một mối liên quan là ... details
12 Quản trị tri thức - Knowledge Management Trong cuộc tìm kiếm lợi thế cạnh tranh bền vững, các đơn vị sự nghiệp cuối cùng đã nhận ra ... details
13 Security 5 Nội dung khóa học cung cấp kiến thức nâng cao về an ninh và các dịch vụ kết nối mạng, ... details
CISCO
1 1CCDA (640-863) – Cisco Certified Design Associate Khóa học cung cấp các nguyên lý, phương pháp cơ bản khi thiết kế, thẩm định cơ sở hạ tầng, ... details
2 CCDP (642-873) – Cisco Certified Design Professional Cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ năng nâng cao liên quan đến việc thiết kế, phân hoạch, cấu ... details
3 CCNA - Cisco Certified Network Associate Khóa học này giới thiệu các kiến thức căn bản và công nghệ quan trọng của mạng máy tính như ... details
4 CCNP - Cisco Certified Network Professional Chứng chỉ CCNP cung cấp cho hoc viên những kỹ năng toàn diện và chuyên sâu về hệ thống mạng ... details
5 CCNP Security Từ sau ngày 17/11/2011, chứng chỉ CCSP đã được Cisco thay thế bởi chứng chỉ CCNP Security đang có hiệu ... details
6 CCSP: Cisco Certified Security Professional Chứng chỉ này công nhận kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thuần thục trong việc triển khai và quản ... details
REDHAT
1 Red Hat Enterprise Linux 6 Administration Khóa học cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức về quản trị mạng Red Hat Enterprise ... details
2 Red Hat Enterprise Linux 6 Performance Tuning Khóa học Red Hat Enterprise Linux 6 Performance Tuning hướng dẫn học viên cách để tối ưu hóa hiệu suất ... details
3 Red Hat Enterprise Linux 6: Desktop and Administration Khóa học này tập trung vào những gì người dùng phải đối mặt khi sử dụng Red Hat Enterprise Linux ... details
4 Red Hat Enterprise Linux for Solaris Administrators Khóa học tập trung vào sự khác biệt giữa 2 hệ điều hành, bao gồm Red Hat Enterprise Linux tương ... details
5 Red Hat System Administration I (Quản trị hệ thống RedHat 1) Khóa học Red Hat System Administration I (RH124) được thiết kế dành cho các chuyên viên CNTT, những người mới ... details
6 Red Hat System Administration II with RHCSA and RHCE Exams Red Hat ® III Quản trị hệ thống với RHCSA và thi RHCE (RH255) được thiết kế cho Linux có ... details
7 RHCE Rapid Track Course with RHCSA and RHCE Exams Xây dựng trên kiến thức sâu rộng của bạn dựa trên quản trị hệ điều hành Linux , khóa học ... details
8 RHCSA Rapid Track Course with Exam Khóa học giúp học viên quản lý một máy trạm Linux và máy chủ, bao gồm cài đặt và cấu ... details
LINUX
1 Linux System Administration I Khóa học cung cấp những kỹ năng cần thiết để cài đặt và hỗ trợ một hoặc nhiều mục phân ... details
2 Linux System Administration II Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức và kĩ năng cần thiết bao gồm: Quá trình khởi ... details
VMWARE
1 VMware vSphere 5.1 Fundamentals of Administration Khóa học nhằm trang bị những nguyên tắc cơ bản vềcài đặt, cấu hình, triển khai, bảo mật, phân tích, ... details
2 VMware vSphere 5.1 Ultimate Bootcamp Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tối đa hóa hiệu ... details
3 VMware vSphere Troubleshooting Đây là một khóa học rất cần thiết dành cho các chuyên gia cơ sở hạ tầng làm việc trong ... details
4 VMware vSphere: Design Workshop [V5.1] Mục tiêu của khóa học này là trang bị cho các học viên những kiến thức, kỹ năng, trong việc ... details
5 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V5.1] Khóa đào tạo cung cấp cho học viên các kiến thức để cài đặt, cấu hình và quản lý của ... details
6 VMware vSphere: Manage and Design for Security Khóa học cung cấp kiến thức và những bài thực hành mang tính thực tế cao về thiết kế, triển ... details
CHECK POINT
1 Check Point Công ty TNHH Checkpoint được thành lập vào năm 1993, là công ty đầu tiên đi tiên phong trong CNTT ... details
F5
1 F5 F5 là công ty duy nhất cung cấp một khung kiến trúc mở, cung cấp các tổ chức cách thức ... details
EPI
1 EPI EPI là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp các dịch vụ về tư vấn, đánh giá, cấp ... details
JUNIPER
1 JUNIPER FIREWALL SRX details
SAP SOLMAN: APPLICATION OPERATIONS IN SAP SOLUTION MANAGER
1 SAP Solman: Application Operations in SAP Solution Manager details
SAP
1 Application components of SAP TRM details
2 SAP Basis : Root Cause Analysis details
3 SAP PSCD details
ISACA
1 Certified In The Governance Of Enterprise IT (CGEIT) This four day event (CGEIT training) is the ultimate preparation for exam time and is designed to ensure that you ... details
2 Certified Information Security Manager® (CISM) CISM (Certified Information Security Manager) là chứng chỉ quản lý bảo mật được tổ chức ISACA công nhận. Chứng chỉ ... details
3 Certified Information Systems Auditor (CISA) Chuyên gia Kiểm định Hệ thống thông tin - CISA là một chứng nhận quan trọng khác của tổ chức ... details
4 COBIT 5 Foundation Tổng quan khóa học Khóa học COBIT Foundation 5.0 bao gồm các thông tin về cấu trúc và nội dung của ... details
5 The Certified In Risk And Information Systems Control (CRISC) Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) là chứng chỉ có uy tín hiên nay trong việc giám sát ... details
COMPTIA
CORE
1 CompTIA A+ GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Khóa học CompTIA A+ hướng dẫn cho học viên ... details
2 CompTIA IT Fundamentals+ (ITF+) • Khóa học 3 ngày dành cho những ai muốn sở hữu chứng chỉ cơ bản về CNTT của CompTIA. Chứng ... details
3 CompTIA Network+ Khóa học CompTIA Network+ xác nhận kiến thức và kỹ năng để khắc phục sự cố, cấu hình và quản ... details
4 CompTIA Security+ CompTIA Security+ là chứng nhận được công nhận toàn cầu bao gồm các nguyên tắc bảo mật mạng cần thiết ... details
INFRASTRUCTURE
1 CompTIA Cloud+ Chứng chỉ CompTIA Cloud+ cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để nắm bắt các thuật ngữ/phương pháp ... details
2 CompTIA Linux+ Chứng chỉ CompTIA Linux + (dựa theo LPI) là chứng chỉ quen thuộc và là nền tảng cho nhiều ngành ... details
CYBERSECURITY
1 CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Chứng chỉ CompTIA Advanced Security Practitioner chứng thực năng lực cấp cao trong quản lý rủi ... details
2 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) GIỚI THIỆU KHÓA HỌC CySA+ là chứng chỉ phân tích bảo mật cập nhật mới nhất các mối đe dọa ... details
3 CompTIA PenTest+ GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Chứng chỉ CompTIA PenTest + là chứng chỉ chuyên gia bảo mật cấp cao thực hiện ... details
SOFTWARE ENGINEERING-SYSTEM INTEGRATION
1 Các yếu tố cơ bản của Kỹ nghệ phần mềm details
2 Đo và phân tích phần mềm - Software Measures and Analysis details
3 Giới thiệu về quản trị tích hợp hệ thống details
4 Kiểm thử phần mềm (trắc nghiệm & kiểm nghiệm) details
5 Kiến trúc phần mềm & Thiết kế phần mềm details
6 Kỹ nghệ yêu cầu details
7 Quản lý dự án phần mềm details
8 Quản lý quy trình và chất lượng phần mềm details
9 Tích hợp hệ thống và thực hành details
SOFT SKILLS AND ORG CAPACITY DEVELOPMENT
1 CEO Master Building a management system based on the international standards customized appropriately with the characteristic of organizations is vital. Lessons learned ... details
2 Kiểm soát nội bộ Hiện nay, với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường toàn cầu, áp lực suy thoái và những khó ... details
3 Kiểm toán nội bộ Ngày nay, với sự phát triển của các tổ chức, vai trò của Đánh giá/Kiểm toán nội bộ ngày càng ... details
4 Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp Kỹ năng giao tiếp và bán hàng nhằm cung cấp cho bạn và Công ty của bạn có một kế ... details
5 CMMP Master Building a management system based on the international standards customized appropriately with the characteristic of organizations is vital. Lessons learned ... details
6 Risk Management Nowadays, the progressive competition, recessive trends and difficulties in economic activities have made enterprises have to pay more attention to ... details
KHOÁ HỌC XU HƯỚNG
1 Mobile Security & BYOD Management This technical training focuses on the top mobile hacking techniques for both android and IOS Platform so participants is able ... details
2 Network Security & Penetration Testing In this digital era, an attack hurled on one computer might leave impact on multiple systems. Network allows people to ... details
3 Secure web of Insecurities The major cause of web insecurity is insecure software development practices. This highly intensive and interactive course provides essential application ... details
4 Accelerating Business Performance through Innovative Digital Transformation 4.0 By the end of the course, the participants should be able to define the framework and methodology for business digital ... details
5 Khóa học Công nghệ Blockchain - mô hình hoạt động và các nguyên lý nền tảng. Blockchain là một công nghệ được dùng để xây dựng một cấu trúc dữ liệu trên nền tảng phi tập ... details
6 Cloud Computing Application Công nghệ điện toán đám mây không còn là xu hướng mà nó đã trở thành giải pháp “ đột ... details
QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ
1 Applying Enterprise Business Architecture This workshop offers topics related to enterprise-wide analysis while drilling down into the business architecture. There are many key benefits ... details
2 Business Analysis Essentials This boot camp-style course will help you to gain the foundational skills to perform the role of a business analyst ... details
3 Business Process Analysis In this course, you'll learn to model business processes as they are currently enacted, assess the quality of those business ... details
4 Chuyên viên quản lý dự án theo chuẩn PMI (CAPM) CAPM (Certified Associate in Project Management) là chứng chỉ Chuyên viên quản lý dự án, được cấp bởi Viện Quản ... details
5 COBIT Foundation Khóa học 3 ngày COBIT Foundation chỉ ra lợi ích của một mô hình quản lý CNTT và giải thích ... details
6 Fundamentals of SDLC This course will give you the knowledge you need to help you choose between these methods, tools, and artifacts so ... details
7 PMF – Chuyên gia quản lý dự án theo chuẩn PMI - Mức cơ bản Chứng chỉ PMP® là chứng chỉ chuyên nghiệp và đẳng cấp cao trong lĩnh vực quản lý dự án. Hiện ... details
8 Prince2 Foundation and Practitioner Trong khu vực tư nhân trên thế giới, nhất là ở Anh và Châu Âu, PRINCE2™ (viết tắt của PRojects ... details
9 Quản lý dự án chuyên nghiệp (Project Management Professional) theo chuẩn PMI Chứng chỉ PMP® là chứng chỉ chuyên nghiệp và đẳng cấp cao trong lĩnh vực quản lý dự án. Hiện ... details
10 Quản lý dự án nâng cao APM theo chuẩn PMI (Quản lý rủi ro nâng cao và kiểm soát dự án) Quản lý dự án nâng cao - APM® là môn học tiếp theo trong chuỗi chương trình đào tạo quản ... details
11 The Business Analyst in an Agile Environment In this course, you'll learn how to discover your role within an Agile team's software development, how to adapt the ... details
LẬP TRÌNH
1 Lập trình Android Khóa học “Thực hành lập trình Android” đào tạo lập trình viên Android thông qua những chủ đề thực hành, ... details
2 Lập trình Android cơ bản Khoá học được xây dựng nhằm cung cấp đầy đủ các kiến thức cơ bản, các công cụ và các ... details
3 Lập trình Android nâng cao Khoá học được xây dựng nhằm cung cấp đầy đủ các kiến thức cơ bản, các công cụ và các ... details
4 Lập trình iOS cơ bản Khóa học này được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên đầy đủ các kiến thức và ... details
5 Lập trình Web cơ bản với HTML, CSS3 và Javascript HTML, CSS và Javascript là bộ 3 ngôn ngữ cần thiết cho mọi web developer. Dù bạn muốn xây dựng ... details
6 Lập trình Windows Phone 8 cơ bản Windows Phone là một hệ điều hành di động của Microsoft, và cũng là nền tảng để phát triển các ... details
7 Thực hành Java cơ bản Khóa học Java căn bản được thiết kế trên cơ sở tài liệu Java Tutorial của Oracle tập trung vào ... details
8 Thực hành Java cơ bản Khóa học Java căn bản được thiết kế trên cơ sở tài liệu Java Tutorial của Oracle tập trung vào ... details