Close
COURSE LIST / ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ / KHOÁ HỌC VỀ DIGITAL AGILITY

Khoá học về nền tảng devops với chiến lược kinh doanh (devops foundation with bizops ) 3 ngày

Course Summary:

Đối tượng: Đây là khóa học nền tảng, phù hợp với các chuyên gia kỹ thuật số / CNTT mong tìm hiểu devops và bizops để đạt được quy trình end-to-end nhanh nhẹn / tinh gọn trong cung cấp dịch vụ CNTT. Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: - Mô tả các mục tiêu của devops và bizops và lợi ích của - devops và bizops đối với doanh nghiệp và CNTT trong việc tăng khả năng đáp ứng của các bản phát hành CNTT - Áp dụng các nguyên tắc và thực hành devops / bizops thích hợp - Lập kế hoạch và triển khai tích hợp devops và bizops sang Agile, Lean và ITSM - Cải thiện quy trình devops và bizops quy trình công việc, vòng lặp giao tiếp và phản hồi - Lựa chọn các phương pháp tự động hóa thích hợp cho các tình huống khác nhau - Xây dựng kế hoạch nâng cao mở rộng quy mô devops và bizops cho doanh nghiệp - Thiết lập các yếu tố quan trọng để thành công

Course Duration: 3 Ngày


Course Content:

  • - Why devops and bizops
  • - How does devops and bizops increase IT Performance
  • - Common devops and bizops Automation Solutions
  • - Recommended Measurements for devops and bizops Success
  • - Core devops and bizops Principles
  • - Integrating devops and bizops with Other Frameworks (Agile, Lean, ITIL)
  • - Building a devops and bizops Culture
  • - Building a devops and bizops Organisation
  • - Workshop - Implementing devops