Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / SOFT SKILLS AND ORG CAPACITY DEVELOPMENT

SOFT SKILLS AND ORG CAPACITY DEVELOPMENT
1 Giám đốc điều hành - CEO Master Đối với doanh nghiệp, một khi đã vươn ra biển lớn kinh doanh và thực sự hội nhập thế giới, ... Chi tiết
2 Kiểm soát nội bộ Hiện nay, với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường toàn cầu, áp lực suy thoái và những khó ... Chi tiết
3 Kiểm toán nội bộ Ngày nay, với sự phát triển của các tổ chức, vai trò của Đánh giá/Kiểm toán nội bộ ngày càng ... Chi tiết
4 Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp Kỹ năng giao tiếp và bán hàng nhằm cung cấp cho bạn và Công ty của bạn có một kế ... Chi tiết
5 Quản lý cấp trung - CMMP Master Đã qua thời nhà quản lý có thể thành công chỉ nhờ vào kinh nghiệm. Việc xây dựng một hệ ... Chi tiết
6 Quản trị rủi ro Hiện nay, với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường toàn cầu, áp lực suy thoái và những khó ... Chi tiết