Close

Con người


Đội ngũ nhân sự của Qnet đến từ nhiều nơi trên thế giới với nhiều nền văn hóa, giáo dục, sự chuyên nghiệp khác nhau nhưng cùng có chung một sự đam mê là mong muốn được chia sẻ kiến thức thực tế đã được trải nghiệm, các bài học thất bại, thành công thông qua sự cộng tác cùng nhau để từ đó giúp cho khách hàng đạt tới kết quả mong muốn bằng việc tăng năng lực tổ chức của họ trên nền công nghệ thông tin và tri thức.
Bà Phạm Lê Hương – Giám đốc điều hành
Ông Ngô Trung Việt – Giám đốc tri thức
Ông William Hoie - Cố vấn phát triển nội dung tư vấn và đào tạo
Ông Yun Ta Chun – Cố vấn phát triển chiến lược