Close

Sản phẩm phần mềm


Giới thiệu tổng thể về những thách thức mới trong việc thực hiện chính sách CNTT trong một tổ chức

Bất kỳ tổ chức nào cũng đều có những quy định đối với nhân viên của mình trong việc sử dụng CNTT. Những quy định này được thực hiện dưới dạng những chính sách sử dụng được chấp thuận hay còn gọi là Chính sách sử dụng CNTT. Những chính sách này được tóm tắt theo 3 phần dưới đây:

 1. Sử dụng hiệu quả nguồn lực CNTT

Trong một môi trường kinh doanh năng động như hiện nay, một tổ chức trở nên cạnh tranh hơn bằng cách  đầu tư vào hạ tầng CNTT chất lượng cao. Phần này cho phép lực lượng lao động tối đa hóa nguồn lực CNTT nhằm tạo ra khả năng sinh lời cao nhất trên khoản đầu tư cho tổ chức.

2. Bảo đảm an ninh về thông tin
Trong hơn 10 năm qua, các sự vụ trộm cắp thông tin đã tăng lên đáng kể. Điều sống còn đối với một tổ chức là phải phát triển một chính sách bảo đảm thông tin an toàn nhằm bảo đảm những dữ liệu thông tin nhạy cảm và tuyệt mật được bảo vệ tốt nhằm tránh sự đột nhập từ cả bên trong lẫn bên ngoài.

3. Việc sử dụng có trách nhiệm nguồn lực thông tin
Phần này phác thảo những kỳ vọng về việc sử dụng có trách nhiệm nguồn lực CNTT. Mỗi cá nhân với những trách nhiệm và quyền hạn nhất định được tiếp cận nguồn lực CNTT có thể bị chấm dứt nếu như có những vi phạm về sử dụng nguồn lực CNTT. Điều này đảm bảo nguồn CNTT được sử dụng phù hợp nhằm trợ giúp nhiệm vụ và giá trị của Tổ chức.

Tuy nhiên cho đến nay, những giải pháp hiện tại hầu hết chỉ tập trung vào những chính sách tuân  thủ của tổ chức thông qua việc tập trung vào máy chủ hay mạng lưới. Những thiết bị đầu cuối thường không được giám sát phù hợp. Do vậy với sự thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực CNTT, phương pháp này cho thấy ngày càng trở nên kém hiệu quả trong việc thực thi những mục tiêu của tổ chức. Dưới đây là một số những thách thức mà các công ty hiện đang phải đối mặt:

 • Các loại hình Facebook và các loại phương tiện truyền thông công cộng
 • Các sự kiện về di động – truyền thông không còn là dào cản đối với mạng lưới doanh nghiệp;
 • Thiếu kiểm soát đối với các phương tiện truyền thông không dựa trên Internet và việc kiểm soát thông tin ngoài hệ thống;
 • Những mối đe dọa về an ninh thông tin từ phía nhân viên của công ty
 • Lạm dụng phần cứng, phần mềm và mạng lưới
 • Những giải pháp hiện tại không đầy đủ và phù hợp

ZEBRAGUARD | Optimize cung cấp một giải pháp tổng thể nhằm giúp quản lý các yêu cầu về tính tuân thủ mà bất cứ tổ chức nào cũng gặp phải và giúp các doanh nghiệp giám sát và quản lý một cách hiệu quả luồng thong tin bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định đối với những chuẩn mực quốc gia và quốc tệ hiện hành, giải quyết triệt để các vấn đề và thách thức nêu trên về việc thực hiện chính sách CNTT trong tổ chức.

itcomplimencemanagement_version2

Tích hợp hệ thống quản lý trung tâm toàn diện

ZEBRAGUARD | Optimize trợ giúp các tổ chức nâng cấp một cách hiệu quả chính sách công nghệ thông tin cũng như kiểm soát hiểu quả các hoạt động trực tuyến hay bên ngoài của các nhân viên thông qua hệ thống tích hợp trung tâm. Hệ thống này cũng cho phép các nhà quản trị mạng thực hiện các nhiệm vụ như sau:

 • Thiết lập hồ sơ cho người sử dụng và nhóm người sử dụng
 • Thiết lập nhiều chức năng giám sát trên cơ sở kế hoạch
 • Luôn cập nhập và thu thập thông tin
 • Gửi các điện cảnh báo và thông báo việc chấp thuận chính sách
 • Cơ chế tạo báo cáo linh hoạt
 • Giám sát các hoat động làm phương hại đến hệ thống

Giám sát thông tin nhạy cảm

ZEBRAGUARD | Optimize giúp những người phụ trách an ninh giám sát các thông tin nhạy cảm ngay trong tổ chức. Hệ thống giám sát bao gồm nhiều cách xác định các thông tin được coi là nhạy cảm thông qua những quy định việc giám sát các thông tin nhạy cảm không chỉ bị hạn chế đối với tài liệu mà hệ thống còn cho phép quan sát và ghi lại những thông tin nhạy cảm được xác định như nội dung email, chat và web.v.v,...

Nâng cấp quản lý USB

ZEBRAGUARD | Optimize cũng cho phép giám sát sự thay đổi các ổ đĩa lưu giữ thông tin và tạo ra các cơ sở dữ liệu lưu giữ phục vụ tra soát toàn diện trong trường hợp những thông tin nhạy cảm đươc copy vào. Hệ thống cũng cho phép các nhà quản lý giới hạn việc sử dụng USB đối với các tài liệu văn phòng nhằm hạn chế việc sử dụng USB đối với những tài liệu văn phòng và như vậy sẽ ngăn chặn việc nhân viên copy ra ngoài những dự liệu quan trọng của công ty.

Lưu chụp hồ sơ nhạy cảm

ZEBRAGUARD | Optimize bao gồm một hệ thống sao chụp tài liệu, nó cho phép các tổ chức có thể sao chụp và xác định các tài liệu có chứa các dữ liệu nhạy cảm trong máy tính nhằm giúp cho các nhà quản lý có các quyết định phù hợp. Hệ thống này cũng có những kết cấu đặc biệt cho phép sao chụp các tài liệu trong servers được biết đến như hệ thống sao chụp tài liệu từ xa.

Quản lý phi tập trung các dữ liệu nhạy cảm

ZEBRAGUARD | Optimize trợ giúp tổ chức phân biệt giữa dữ liệu công ty và dữ liệu cá nhân của người sử dụng bằng cách chỉ giám sát danh sách các dữ liệu cá nhân của công ty. Để đạt được điều này, hệ thống cho phép một loạt các danh sách của tất cả những thông tin do công ty thường xuyên công bố được upload lên hệ thống và chỉ giám sát người sử dụng những thông tin này. Chức năng này cho phép phát hiện người sử dụng những thông tin cá nhân.

Làm việc tại nhà và giám sát BYOD

ZEBRAGUARD | Optimize giúp quản lý, giám sát người sử dụng máy tính cá nhân. Hệ thống cho phép phân biệt giữa người sử dụng thông tin cá nhân và thông tin của công ty. Nó đồng thời cũng giúp xác định tài khoản sử dụng trong máy tính cá nhân của người sử dụng. Bên cạnh việc yêu cầu người sử dụng phải đăng nhập tài khoản người sử dụng để tiến hành công việc, tất cả các công việc khác đi kèm với các ứng dụng, mạng lưới công ty và tài liệu chỉ có thể được tiếp cận khi đăng nhập vào tài khoản người sử dụng.

Mã hóa thông tin nhạy cảm

ZEBRAGUARD | Optimize cho phép mã hóa những thông tin nhạy cảm dựa trên những nguyên tắc chính được xác định trong hệ thống hay những cá nhân được kết nối với người sử dụng tương ứng. Những thông tin được mã hóa đều được đánh dấu bằng một hình tam giác bên cạnh. Điều đó tạo ra một sự mã hóa chung theo đó những hồ sơ đều được mã hóa thậm trí cả khi nó được gửi ra ngoài từ máy chủ thông qua các phương tiện như email, chat, hay upload tài liệu... Máy chủ nhận những thông tin được mã hóa chỉ có thể mở files nếu như phần mềm ZEBRAGUARD được cài đặt.

Kiểm soát việc sử dụng tài liệu và mức độ nhạy cảm của thông tin

ZEBRAGUARD | Optimize trợ giúp các tổ chức đảm bảo tính bí mật của thông tin, áp dụng việc tiếp cận tài liệu và hạn chế quyền truy cập thông tin và dữ liệu trong hệ thống với những mức độ nhạy cảm và quan trọng của thông tin. 

Kiểm soát việc tiếp cận tài liệu đối với thông tin nhạy cảm

ZEBRAGUARD | Optimize cho phép các tổ chức hạn chế một số thông tin đến một số nhóm sử dụng. Điều này có thể được thực hiện tập trung tại cấp server có sử dụng các quy định hay theo cách phi tập trung của mỗi nhóm sử dụng riêng biệt. Ví dụ các tài khoản liên quan đến các tài liệu chỉ có thể được sửa đổi bởi bộ phận quản lý tài khoản hay cấp quản lý tương ứng.

Giám sát điện thoại di động và bảng dữ liệu

ZEBRAGUARD | Optimize trợ giúp việc xem các tài liệu được mã hóa trên phần ứng dụng iOS and Android. Tất cả những tài liệu này đều được đánh dấu trên các thiết bị cầm tay và kiểm soát các thay đổi trên tài liệu đối với những files nhạy cảm. Trong trường hợp các dữ liệu trên thiết bị cầm tay bị mất, APP sẽ cho phép việc hạn chế sử dụng và hạn chế truy cập như được xác định đối với tài liệu và người sử dụng.  

Giám sát kết nối mạng lưới

ZEBRAGUARD | Optimize cung cấp khả năng cho tổ chức giám sát và phong tỏa kết nối các modem 3G, hotpots và những thiết bị kết nối khác. Việc sử dụng các moderm 3G và điện thoại thông minh bỏ qua hệ thống kết nối của doanh nghiệp thì rất phổ biến và tạo ra những mối nguy cơ nghiêm trọng đối với mạng lưới và năng suất hoạt động của công ty. Hệ thống giám sát kết nối mạng lưới cũng cho phép kiểm soát tổng thể những thiết bị kết nối này và hạn chế việc tiếp cận vào hệ thống chỉ đối với các kết nối mạng lưới được công ty xác định.

Quản lý phần mềm chủ động

ZEBRAGUARD | Optimize có khả năng lập trình chức năng kiểm toán phần mềm và báo cáo về phần mềm nào được cài đặt và máy chủ nào được cài đặt đầy đủ chi tiết về phần mềm đó. Hệ thống cũng cho phép thông báo toàn bộ những phần mềm chưa được sử dụng và những phần mềm nào được cấp phép hay chưa được cấp phép trong một môi trường đặc biệt.

Quản lý phần cứng hiệu quả

ZEBRAGUARD | Optimize có khả năng lập trình chức năng kiểm toán phần cứng và báo cáo về việc tích hợp phần cứng, tổng số các video, audio và các files hình ảnh được lưu giữ trong máy tính. Hệ thống còn cho phép các nhà quản trị mạng lập kế hoạch tốt hơn đối với những nguồn lực và yêu cầu người sử dụng hủy bỏ một số files cá nhân trong trường hợp máy chủ chạy ở chế độ thấp.