Close

VMWARE
1 VMware vSphere 5.1 Fundamentals of Administration Khóa học nhằm trang bị những nguyên tắc cơ bản vềcài đặt, cấu hình, triển khai, bảo mật, phân tích, ... Chi tiết
2 VMware vSphere 5.1 Ultimate Bootcamp Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tối đa hóa hiệu ... Chi tiết
3 VMware vSphere Troubleshooting Đây là một khóa học rất cần thiết dành cho các chuyên gia cơ sở hạ tầng làm việc trong ... Chi tiết
4 VMware vSphere: Design Workshop [V5.1] Mục tiêu của khóa học này là trang bị cho các học viên những kiến thức, kỹ năng, trong việc ... Chi tiết
5 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V5.1] Khóa đào tạo cung cấp cho học viên các kiến thức để cài đặt, cấu hình và quản lý của ... Chi tiết
6 VMware vSphere: Manage and Design for Security Khóa học cung cấp kiến thức và những bài thực hành mang tính thực tế cao về thiết kế, triển ... Chi tiết