Close

Giới thiệu Qnet


Giới thiệu chung

Qnet là công ty dịch vụ tri thức chuyên nghiệp tập trung vào tư vấn, đào tạo công nghệ, phát triển kỹ năng và năng lực quản lý, thực hành đổi mới quản lý và triển khai dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông, giúp cho các tổ chức và doanh nghiệp bước vào thời đại phát triển năng lực tri thức, nâng cao chất lượng và hiệu năng tổ chức dựa trên nền công nghệ thông tin.

Tầm nhìn: Qnet là công ty dịch vụ tri thức tập trung vào hỗ trợ cho các tổ chức và cá nhân cải tiến năng lực và hiệu năng của họ dựa trên công nghệ thông tin và tri thức.

Qnet được sinh ra trong thời đại tri thức và mong muốn của chúng tôi là đơn vị đi đầu trong:

 • Cung cấp dịch vụ quản lý CNTT và tri thức cho các tổ chức.
 • Phát triển năng lực CNTT và năng lực quản lý trong các tổ chức.
 • Phát triển liên minh người hành nghề CNTT – doanh nghiệp – cơ quan chính phủ dựa trên tin cậy và hợp tác.

Sứ mệnh: Sứ mệnh của chúng tôi là giúp cho khách hàng đạt tới kết quả mong muốn bằng việc tăng năng lực tổ chức của họ trên nền công nghệ thông tin và tri thức.

Mục đích: Chúng tôi mong muốn chuyển giao các giải pháp dịch vụ tri thức và quản lý qua:

 • Phát triển quan hệ đối tác,
 • Giáo dục và đào tạo,
 • Chuyển giao dịch vụ tư vấn.

Tất cả những sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi đều được chuyên biệt hoá cẩn thận để phù hợp cho các tổ chức vận hành ở Việt Nam. 

Giá trị cốt lõi

 • Qnet cung cấp dịch vụ tuyệt hảo bên cạnh sản phẩm chất lượng để giúp cho dịch vụ được thực hiện.
 • Qnet giữ quan hệ đối tác chiến lược dài hạn trong kinh doanh với khách hàng.
 • Qnet coi tin cậy là nền tảng để phát triển công ty, nhân viên và khách hàng.
 • Chất lượng của sản phẩm và dịch vụ được coi là cơ sở quan trọng nhất cho sự tăng trưởng của Qnet.

Chiến lược

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho mối quan hệ giữa hàn lâm, công nghiệp và chính phủ để cải tiến chất lượng và năng suất của hoạt động quản lý dựa trên nền tảng tri thức và công nghệ.
 • Hợp tác với các đối tác nước ngoài để cung cấp các chương trình đào tạo theo đúng chuẩn quốc tế.
 • Cung cấp dịch vụ về quản lý hiện đại dựa trên nền CNTT.
 • Nâng cao tri thức và ích lợi cho người hành nghề CNTT và các tổ chức.

Bản đồ chiến lược của Qnet


Định hướng phát triển của Qnet

 • Phát triển đội ngũ chuyên viên tri thức và các chuyên gia; đối tác đủ năng lực hỗ trợ cho các tổ chức và doanh nghiệp tri thức trên nền công nghệ thông tin
 • Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển tổ chức tri thức cho các Bộ, ngành, ngân hàng, tổng công ty, doanh nghiệp (phát triển nhân lực CNTT, phát triển con người tri thức và tổ chức tri thức, qui trình tri thức...).
 • Đào tạo kỹ năng Quản lý trên nền CNTT cho các cấp lãnh đạo và quản lý trong tổ chức tri thức và tổ chức CNTT.
 • Đào tạo Kỹ năng công nghệ cao theo bản quyền của các hãng Công nghệ (Oracle, IBM, Microsoft, SAP, Cisco system, VMware, PMI, EC Council, SCP, CompTIA, ITIL, CMMI, ISO, COBIT, TOGAF…).
 • Đào tạo chuyên sâu tùy chỉnh theo yêu cầu.
 • Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cài đặt hệ thống, nhân sự kỹ thuật onsite theo dự án.
 • Cung cấp/tổ chức các chương trình hội thảo, đào tạo, khảo sát, học tập kinh nghiệm trong nước hoặc tại các nước phát triển trên thế giới theo ngành nghề và nhu cầu của khách hàng.