Close
COURSE LIST / QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ
1 Applying Enterprise Business Architecture This workshop offers topics related to enterprise-wide analysis while drilling down into the business architecture. There are many key benefits ... details
2 Business Analysis Essentials This boot camp-style course will help you to gain the foundational skills to perform the role of a business analyst ... details
3 Business Process Analysis In this course, you'll learn to model business processes as they are currently enacted, assess the quality of those business ... details
4 Chuyên viên quản lý dự án theo chuẩn PMI (CAPM) CAPM (Certified Associate in Project Management) là chứng chỉ Chuyên viên quản lý dự án, được cấp bởi Viện Quản ... details
5 COBIT Foundation Khóa học 3 ngày COBIT Foundation chỉ ra lợi ích của một mô hình quản lý CNTT và giải thích ... details
6 Fundamentals of SDLC This course will give you the knowledge you need to help you choose between these methods, tools, and artifacts so ... details
7 PMF – Chuyên gia quản lý dự án theo chuẩn PMI - Mức cơ bản Chứng chỉ PMP® là chứng chỉ chuyên nghiệp và đẳng cấp cao trong lĩnh vực quản lý dự án. Hiện ... details
8 Prince2 Foundation and Practitioner Trong khu vực tư nhân trên thế giới, nhất là ở Anh và Châu Âu, PRINCE2™ (viết tắt của PRojects ... details
9 Quản lý dự án chuyên nghiệp (Project Management Professional) theo chuẩn PMI Chứng chỉ PMP® là chứng chỉ chuyên nghiệp và đẳng cấp cao trong lĩnh vực quản lý dự án. Hiện ... details
10 Quản lý dự án nâng cao APM theo chuẩn PMI (Quản lý rủi ro nâng cao và kiểm soát dự án) Quản lý dự án nâng cao - APM® là môn học tiếp theo trong chuỗi chương trình đào tạo quản ... details
11 The Business Analyst in an Agile Environment In this course, you'll learn how to discover your role within an Agile team's software development, how to adapt the ... details