Close

CORE
1 CompTIA A+ GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Khóa học CompTIA A+ hướng dẫn cho học viên ... Chi tiết
2 CompTIA IT Fundamentals+ (ITF+) • Khóa học 3 ngày dành cho những ai muốn sở hữu chứng chỉ cơ bản về CNTT của CompTIA. Chứng ... Chi tiết
3 CompTIA Network+ Khóa học CompTIA Network+ xác nhận kiến thức và kỹ năng để khắc phục sự cố, cấu hình và quản ... Chi tiết
4 CompTIA Security+ CompTIA Security+ là chứng nhận được công nhận toàn cầu bao gồm các nguyên tắc bảo mật mạng cần thiết ... Chi tiết