Close

Course Summary:

Khóa học CompTIA Network+ xác nhận kiến thức và kỹ năng để khắc phục sự cố, cấu hình và quản lý mạng có dây và không dây. Học viên sở hữu chứng chỉ Network+ có hiểu biết cơ bản về các công nghệ mới nổi bao gồm các công nghệ truyền thông hợp nhất, ứng dụng di động, đám mây và ảo hóa.

Course Duration: 5 ngày (~40 giờ)


Course Content:

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:
• Thiết kế và triển khai các mạng chức năng.
• Cấu hình, quản lý và duy trì các thiết bị mạng cần thiết.
• Sử dụng các thiết bị như thiết bị chuyển mạch và bộ định tuyến để phân đoạn lưu lượng truy cập mạng và tạo mạng linh hoạt.
• Xác định các lợi ích và hạn chế của các cấu hình mạng hiện có.
• Triển khai bảo mật, tiêu chuẩn và giao thức mạng.
• Khắc phục sự cố mạng.
• Hỗ trợ tạo mạng ảo hóa.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
• Network Field Technician/Engineer
• Network Administrator
• Help Desk Technician
• Network Support Specialist
• Network Analyst
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ
Học viên cần có kiến thức của chứng chỉ CompTIA A+ certification hoặc tương đương và ít nhất 9-12 tháng kinh nghiệm làm việc liên quan đến hệ thống mạng.
CHỨNG NHẬN
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của QNET


Module 1: Topologies and Infrastructure

 • Topologies and the OSI Model
 • Ethernet
 • Hubs, Bridges, and Switches
 • Infrastructure and Design

Module 2: Addressing and Routing

 • Internet Protocol
 • IPv4 Addressing
 • IPv6 Addressing
 • Routing

Module 3: Troubleshooting and Management

 • Transport Protocols
 • Name Resolution
 • Troubleshooting
 • Applications and Services
 • Management and Monitoring
 • Cloud and Virtualization

Module 4: Installation

 • Network Sites
 • Installing Cable
 • Installing Wireless Networks
 • WAN Technologies
 • Remote Access

Module 5: Security

 • Vulnerabilities and Threats
 • Security Appliances
 • Authentication
 • Incident Response
 • Change and Configuration Management