Close
COURSE LIST / ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ

ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ
KHÓA HỌC DÀNH CHO LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ
1 1. Đào tạo chuyển đổi số để nâng cao năng lực hoạt động quản lý trong xu thế phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 Đối tượng Lãnh đạo, Quản lý cao cấp, các nhà hoạch định chiến lược và các cán bộ chủ chốt ... details
2 2. Cơ bản về chuyển đổi số - xây dựng một tổ chức có tính sẵn sàng cho tương lai Đối tượng - Lãnh đạo, Quản lý cao cấp, các nhà hoạch định chiến lược Mục tiêu khoá học Khoá học nhằm trang ... details
3 Chuyên gia chuyển đổi số chuyên nghiệp Đối tượng Lãnh đạo doanh nghiệp, Giám đốc điều hành, Giám đốc, CTO, CSO, CISO, CIO, Nhà phân tích hệ ... details
4 Lập kế hoạch chiến lược cntt để tạo ra giá trị Đối tượng: CIO, Giám đốc CNTT, Cán bộ quản lý CNTT cao cấp và Lãnh đạo hoạch định chiến lược ... details
5 Lập kế hoạch chuyển đổi số Đối tượng CIO, CTO, Giám đốc CNTT và Lãnh đạo kỹ thuật số Cán bộ hoạch định quản lý tài nguyên ... details
6 Năng lực quản lý kinh doanh số và kinh tế số cho lãnh đạo cấp cao Đối tượng: CIO, Giám đốc CNTT, Cán bộ quản lý CNTT cao cấp và Lãnh đạo hoạch định chiến lược ... details
7 Quản lý và triển khai các sáng kiến chính phủ điện tử Đối tượng: Lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách , giám đốc các dự án chuyển đổi số Mục tiêu khoá ... details
KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU VỀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IOT, BIG DATA … DÀNH CHO CHUYÊN GIA, NHÀ QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1 Autonomous decision making with reinforcement learning Đối tượng: Chuyên gia về khoa học dữ liệu Chuyên gia Phân tích dữ liệu Kỹ sư phần mềm Mục tiêu khoá học: Khoá học ... details
2 Bảo mật iot Đối tượng: Các chuyên gia ATTT chuyên gia IT có kiến thức về an ninh mạng, đang công tác và làm ... details
3 Các mô hình thiết kế hướng đối tượng Đối tượng: Kiến trúc phần mềm Thiết kế phần mềm Phân tích phần mềm Lập trình viên Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị ... details
4 Chuyên gia machine learning Đối tượng: Cán bộ Khoa học dữ liệu, Nhà phân tích dữ liệu, Nhà phân tích, Nhà phân tích hệ thống, ... details
5 Chuyên gia quản lý cntt tinh gọn chuyên nghiệp - lean it Đối tượng: Lãnh đạo doanh nghiệp, Giám đốc điều hành, Giám đốc, CTO, CSO, CISO, CIO, Nhà phân tích hệ thống, ... details
6 Cơ bản về máy học Đối tượng: Cán bộ Khoa học dữ liệu, Nhà phân tích dữ liệu, Nhà phân tích, Nhà phân tích hệ thống, ... details
7 ĐÀO TẠO DEVOPS ENGINEERING ON AWS Nội dung khóa đào tạo này được thiết kế đào giúp học viên nắm vững các kỹ thuật triển ... details
8 ĐÀO TẠO DEVOPS FOUNDATION Chương trình đào tạo DevOps này được thiết kế đặc thù giúp học viên kết hợp giữa lý thuyết ... details
9 ĐÀO TẠO DEVOPS PROFESSIONAL Chương trình đào tạo DevOps này được thiết kế đặc thù giúp học viên có kiến thức chuyên môn ... details
10 Essential practices for agile teams Đối tượng: Nhà phân tích hệ thống Kiến trúc sư phần mềm Kỹ sư phần mềm Kỹ sư devops Quản lý dự án Lãnh đạo dự ... details
11 Giải pháp cho đô thị thông minh Đối tượng: Giám đốc CNTT, các nhà quản lý CNTT, kiến trúc sư giải pháp và chuyên gia kỹ thuật. Lãnh ... details
12 Hệ thống kiến trúc để xử lý dữ liệu thời gian thực Đối tượng: Chuyên gia có kinh nghiệm liên quan và quan tâm hoặc yêu cầu hiểu kỹ thuật cho dữ liệu ... details
13 Khoá học giải pháp phần mềm kiến trúc Đối tượng: Cán bộ phân tích hệ thống Các kỹ sư phần mềm mong muốn được trang bị các kỹ năng về ... details
14 Khoá học kiến thiết kiến trúc thông tin cho doanh nghiệp số Đối tượng: Chuyên gia CNTT đang làm việc trong lĩnh vực về dữ liệu lớn hoặc mong muốn học hỏi kiến ... details
15 Khoá học nâng cao vè deep learning Đối tượng: Chuyên gia khoa học dữ liệu, Nhà phân tích dữ liệu, Nhà phân tích, Nhà phân tích hệ thống, ... details
16 Khoá học thiết kế ứng dụng di động hỗ trợ cloud Đối tượng: Nhà phân tích kinh doanh, nhà phân tích hệ thống, người dùng và nhân viên bộ thiết kế các ... details
17 Khoá học về bảo mật nền tảng Đối tượng: Khoá học dành cho các chuyên gia đang làm việc trong các lĩnh vực Bảo mật nền tảng phần ... details
18 Khoá học về devops engineering và tự động hoá Đối tượng: Delivery Managers Configuration Managers Project Leaders Nhà phát triển phần mềm Nhà thiết kế phần mềm Các cá nhân muốn triển khai depops Engineering ... details
19 Khoá học về nhân tính hoá các hệ thống thông minh Đối tượng: Kiến trúc sư phần mềm Kỹ sư phần mềm cao cấp Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học ... details
20 Khoá học về thiết kế điện toán biên thông minh (intelligent edge computing) Đối tượng: Kiến trúc sư phần mềm Kỹ sư phần mềm cao cấp Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học ... details
21 Khoá học về thiết kế giải pháp cloud native Đối tượng: Các chuyên gia cơ sở hạ tầng, điện toán đám mây, kiến trúc sư hệ thống và kiến trúc ... details
22 Khoá học xử lý dữ liệu cho phân tích Đối tượng: Các nhà quản lý, chuyên gia CNTT mong muốn học tập các kỹ năng phân tích để xử lý ... details
23 Kiến trúc các giải pháp internet van vật Đối tượng: Cán bộ phụ trách công nghệ đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế và phát ... details
24 Kỹ thuật nền tảng (platform engineering) Đối tượng: Khoá học dành cho các chuyên gia đang làm việc trong các lĩnh vực Thiết kế và phát triển ... details
25 Làm việc hiệu quả với ai và các vấn đề an ninh mạng Đối tượng: Khóa học này dành cho các chuyên gia về an ninh mạng và rủi ro không gian mạng, lãnh ... details
26 Lập chiến lược sản phẩm số Đối tượng: Khóa học này dành cho các nhà quản lý và chuyên gia hoạt động trong hệ sinh thái sản ... details
27 Phân tích & thiết kế hướng đối tượng (oo design) Đối tượng: Nhà phân tích hệ thống / Kỹ sư phần mềm Nhà phát triển phần mềm Kiến trúc sư phần mềm Quản lý ... details
28 Secure software development lifecycle for agile Đối tượng: Chuyên gia phân tích hệ thống Kiến trúc sư phần mềm Kỹ sư phần mềm Kỹ sư devops Quản lý dự án & ... details
29 Service design Đối tượng: Chuyên viên thực hành và nhà quản lý, những người cần nẵm vững phương pháp áp dụng tư duy ... details
30 Thiết kế kiến trúc di động an toàn Đối tượng: Các chuyên gia cntttrong lĩnh vực thiết kế kiến trúc di động doanh nghiệp an toàn, đã có kinh ... details
KHOÁ HỌC VỀ NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ
1 Certified scrum master Đối tượng: Khóa học dành cho Các chuyên gia CNTT (uản lý dự án, trưởng nhóm, kiến trúc sư và nhà ... details
2 Chiến lược sản phẩm kỹ thuật số Đối tượng: Khóa học dành cho các nhà quản lý và chuyên gia hoạt động trong hệ thống sinh thái sản ... details
3 Khoá học suy nghĩ sản phẩm cho các tổ chức Đối tượng: Khóa học dành cho Chủ sở hữu sản phẩm, Người quản lý chương trình, Người quản lý dự án ... details
4 Khoá học về chiến lược thị trường sản phẩm phù hợp Đối tượng: Khoá học dành cho - Các chuyên gia của phòng kế hoạch sản phẩm, thiết kế sản phẩm, phát triển ... details
5 Khoá học về scrum product owner Đối tượng: Khóa học dành cho các chuyên gia CNTT và Chú doanh nghiệp, Nhà quản lý, những người sẽ đóng ... details
6 Quản lý các dự án về phân tích kinh doanh Đối tượng: Khóa học dành cho các cá nhân làm Quản lý dự án, khoa học dữ liệu, chuyên gia CNTT ... details
KHOÁ HỌC VỀ DATA SCIENCE
1 Các hệ thống nhận định Đối tượng: Khóa học dành cho các chuyên gia phân tích dữ liệu và marketer quan tâm đến việc sử ... details
2 Dự báo & dự doán mô hình phức hợp Đối tượng: Khoá học dành cho các chuyên gia lập kế hoạch / dự báo và đổi mới dịch vụ đến ... details
3 Khoá học data storytelling Đối tượng: Các chuyên gia/ nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng, các bên liên quan hoặc các bộ ... details
4 Khoá học khoá học uis chuyên ngành Đối tượng: Khoá học dành cho các chuyên gia lập kế hoạch / dự báo và đổi mới dịch vụ đến ... details
5 Khoá học về health analytics Đối tượng: Khoá học phù hợp cho những cá nhân mong muốn có được kiến thức chuyên sâu về sức khỏe ... details
6 Khoá học về new media and khai thác dữ liệu mang tính cảm xúc (sentiment mining) Đối tượng: Chuyên gia phân tích khách hàng mong muốn thực hiện các phân tích sâu hơn về phân tích tình ... details
7 Khoá học về phân tích chiến dịch kinh doanh Đối tượng: Nhân viên/ chuyên viên marketing và phân tích dữ liệu đã có trên hai năm kinh nghiệm Các chuyên gia ... details
8 Khoá học về phân tích khách hàng Đối tượng: Chuyên gia Marketing và phân tích dữ liệu có hơn hai năm kinh nghiệm Các chuyên gia quan tâm tích ... details
9 Khoá học về phân tích khách hàng nâng cao Đối tượng: Khoá học dành cho: Nhân viên/ chuyên viên marketing và phân tích dữ liệu đã có trên hai năm kinh ... details
10 Kỹ thuật dữ liệu lớn dành cho giới phân tích Đối tượng: Các nhà quản lý, chuyên gia CNTT mong muốn học tập các kỹ năng phân tích để xử lý ... details
11 Phân tích dịch vụ (service analytics) Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên đang công tác trong lĩnh vực: Quản lý dịch vụ Nhân viên / chuyên ... details
12 Phân tích dự đoán – xu hướng và yếu tố bất thường Đối tượng: Chuyên gia CNTT cần áp dụng phân tích dự đoán để cải thiện quy trình kinh doanh và ra ... details
13 Phân tích mạng xã hội (social media analytics) Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên là chuyên gia CNTT, kinh doanh và marketing. Mục tiêu khoá học: Khoá ... details
14 Phân tích văn bản (text analytics) Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên là Chuyên gia kinh tế và CNTT mong muốn có được ... details
15 Phân tích website và seo (web analytics & seo) Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên là Cán bộ Quản lý website Chuyên viên Digital MKT Chuyên viên ... details
16 Quản lý các dự án phân tích kinh doanh Đối tượng: Các cán bộ Quản lý dự án, chuyên gia khoa học dữ liệu, chuyên gia CNTT, nhà quản lý ... details
17 Quản trị & bảo vệ dữ liệu Đối tượng: Các nhà quản lý và chuyên gia CNTT làm nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ, chính ... details
18 Quy trình phân tích dữ liệu và best practice Đối tượng: Chuyên gia phân tích dữ liệu Chuyên gia phân tích nghiên cứu Nhà khoa học dữ liệu Tư vấn phân tích Kỹ sư ... details
19 Ra quyết định dựa trên dữ liệu Đối tượng: Các cá nhân quan tâm đến việc sử dụng dữ liệu và phân tích để giải quyết các vấn ... details
20 Statistics bootcamp (sf) Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên là Các cá nhân có nền tảng CNTT và muốn tìm ... details
21 Thống kê dành cho doanh nghiệp Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên là Các cá nhân mong muốn có thêm kiến thức về ... details
22 Triển khai ký thuật và phân tích dữ iệu iot Đối tượng: Các chuyên gia phân tích có kinh nghiệm, có khả năng phát hiện những lỗ hổng / vấn đề ... details
23 Xử lý văn bản với học máy Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên là Kỹ sư máy học Chuyên gia khoa học dữ liệu Chuyên gia ... details
KHOÁ HỌC VỀ DIGITAL AGILITY
1 Business analysis for agile practitioners Đối tượng: Khóa học hướng tới cá chuyên gia phân tích kinh doanh và các chuyên gia phát triển phần mềm Mục ... details
2 Certified scrum master Đối tượng: Khóa học dành cho Các chuyên gia CNTT (uản lý dự án, trưởng nhóm, kiến trúc sư và nhà ... details
3 Đào tạo thực hành cơ bản cho team agile Đối tượng: - Chuyên gia Kiến trúc, nhà thiết kế và nhà phát triển Java, những người cần triển khai phương ... details
4 Hệ thống suy nghĩ & phân tích root cause Đối tượng: Khóa học này dành cho lãnh đạo nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật và một ... details
5 Khoá học khởi động vê business agility Đối tượng: Khóa học dành cho Chuyên gia chuyển đổi số, Giám đốc kinh doanh, Giám đốc điều hành Mục tiêu khoá ... details
6 Khoá học về nền tảng devops với chiến lược kinh doanh (devops foundation with bizops ) 3 ngày Đối tượng: Đây là khóa học nền tảng, phù hợp với các chuyên gia kỹ thuật số / CNTT mong tìm ... details
7 Khoá học về scrum product owner Đối tượng: Khóa học dành cho các chuyên gia CNTT và Chú doanh nghiệp, Nhà quản lý, những người sẽ đóng ... details
8 Kiểm thử agile (agile testing ) Đối tượng: Khóa học dành cho Thành viên các nhóm phát triển phần mềm muốn tăng hiệu quả của họ trong ... details
9 Site reliability engineering - processes and management Đối tượng: Kỹ sư phần mềm, quản trị viên hệ thống, hỗ trợ CNTT, kỹ sư vận hành máy chủ, Chuyên ... details
KHÓA HỌC VỀ BLOCKCHAIN
1 Blockchain nâng cao Khóa học cung cấp đặc thù của mô hình tính toán mạng blockchain. Khái niệm máy tính World Computer, ứng ... details
2 Blockchain theo yêu cầu Đặt hàng khóa học blockchain theo yêu cầu của tổ chức dựa trên thư viện các module kiến thức blockchain ... details
3 Blockchain tư vấn & quản lý Đi sâu các mô hình ứng dụng và tính chất blockchain giúp cho người thiết kế tư vấn giải pháp ... details
4 Blockchain ứng dụng Phân tích các bài toán ứng dụng blockchain. Nghiên cứu các tính chất đặc thù của blockchain giúp xác định ... details
5 Cơ sở mật mã blockchain Khóa học chuyên sâu về kỹ thuật mật mã được sử dụng trong blockchain. Tìm hiểu về mã hóa bất ... details
6 Đảm bảo an ninh Blockchain Khóa học chi tiết về các nguy cơ mất an ninh blockchain và phương thức phòng chống tấn công. Cơ ... details
7 Khóa học Blockchain cho mọi người Cung cấp những kiến thức nền tảng giúp người học nắm rõ blockchain với đầy đủ các khía cạnh. Mô ... details
8 Kiến trúc Blockchain Kiến trúc tổng thể hệ thống blockchain. Cấu tạo chi tiết dữ liệu móc xích chuỗi của các transaction và ... details
9 Phát Triển Ứng Dụng Trên Nền Tảng Blockchain Tổng quan khóa học Chương trình đào tạo 7 ngày, trang bị kiến thức nền tảng blockchain cho học viên (mạng, ... details
10 Smart Contract & dApp Khóa học đi từ mô hình hoạt động cốt lõi của blockchain đến các kỹ thuật chuyên sâu về Smart ... details
11 Sử dụng Blockchain Khóa học về quy trình khởi tạo trạm blockchain và các thao tác sử dụng ví blockchain wallet trên máy ... details