Close
COURSE LIST / ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ / KHOÁ HỌC VỀ DATA SCIENCE

Khoá học về phân tích chiến dịch kinh doanh

Course Summary:

Đối tượng: Nhân viên/ chuyên viên marketing và phân tích dữ liệu đã có trên hai năm kinh nghiệm Các chuyên gia phân tích chiến dịch và thông tin người tiêu dùng Giám đốc tiếp thị, Giám đốc truyền thông, Nhà phân tích tiếp thị cấp cao và Nhà phân tích tiếp thị Giám đốc phát triển kinh doanh, Nhà phân tích kinh doanh cấp cao và Nhà phân tích kinh doanh Nhà quản lý dữ liệu, Nhà phân tích dữ liệu cấp cao, Nhà phân tích thông tin cấp cao và Nhà phân tích thông tin Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: Có được kiến thức toàn diện về Media Landscape và vai trò của nó trong chiến lược tiếp thị Tận dụng được các quyết định kinh doanh quan trọng liên quan đến các giai đoạn khác nhau của chiến lược chiến dịch Đánh giá chất lượng của quảng cáo và tác động của nó đối với các mục tiêu tiếp thị Phát triển chiến lược nhắm mục tiêu theo đối tượng Đo lường ROI của các kênh truyền thông khác nhau Áp dụng kiến thức về các giải pháp mô hình phân tích để đo lường tác động ngắn hạn và dài hạn của các kênh truyền thông lên KPI của doanh nghiệp

Course Duration: 3 Ngày


Course Content:

  • Understanding of Media Landscape
  • Key Decisions and relevant kpis for Campaign Management
  • Evaluating creative copy for campaign
  • Develop Audience targeting
  • Marketing Mix Modelling to measure media ROI
  • Measure impact of media on brand equity