Close
COURSE LIST / ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ / KHÓA HỌC DÀNH CHO LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

KHÓA HỌC DÀNH CHO LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ
1 1. Đào tạo chuyển đổi số để nâng cao năng lực hoạt động quản lý trong xu thế phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 Đối tượng Lãnh đạo, Quản lý cao cấp, các nhà hoạch định chiến lược và các cán bộ chủ chốt ... details
2 2. Cơ bản về chuyển đổi số - xây dựng một tổ chức có tính sẵn sàng cho tương lai Đối tượng - Lãnh đạo, Quản lý cao cấp, các nhà hoạch định chiến lược Mục tiêu khoá học Khoá học nhằm trang ... details
3 Chuyên gia chuyển đổi số chuyên nghiệp Đối tượng Lãnh đạo doanh nghiệp, Giám đốc điều hành, Giám đốc, CTO, CSO, CISO, CIO, Nhà phân tích hệ ... details
4 Lập kế hoạch chiến lược cntt để tạo ra giá trị Đối tượng: CIO, Giám đốc CNTT, Cán bộ quản lý CNTT cao cấp và Lãnh đạo hoạch định chiến lược ... details
5 Lập kế hoạch chuyển đổi số Đối tượng CIO, CTO, Giám đốc CNTT và Lãnh đạo kỹ thuật số Cán bộ hoạch định quản lý tài nguyên ... details
6 Năng lực quản lý kinh doanh số và kinh tế số cho lãnh đạo cấp cao Đối tượng: CIO, Giám đốc CNTT, Cán bộ quản lý CNTT cao cấp và Lãnh đạo hoạch định chiến lược ... details
7 Quản lý và triển khai các sáng kiến chính phủ điện tử Đối tượng: Lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách , giám đốc các dự án chuyển đổi số Mục tiêu khoá ... details