Close
COURSE LIST / ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ / KHÓA HỌC DÀNH CHO LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

Năng lực quản lý kinh doanh số và kinh tế số cho lãnh đạo cấp cao

Course Summary:

Đối tượng: CIO, Giám đốc CNTT, Cán bộ quản lý CNTT cao cấp và Lãnh đạo hoạch định chiến lược CNTT Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: Xác định khuôn khổ và phương pháp quản lý tổ chức dựa trên năng lực số Hiểu được vai trò và thách thức của CIO trong các tổ chức hiện đại Xây dựng các chiến lược và kế hoạch hiệu quả cho các dự án CNTT và vai trò của kiến trúc CNTT Tiến hành đánh giá dịch vụ thông qua ứng dụng Tái cấu trúc quy trình kinh doanh (BPR) Lập ngân sách và kế hoạch thực hiện các dự án CNTT Hiểu cách tiếp cận để quản lý con người trong thay đổi Quản lý các dự án CNTT để đảm bảo kịp thời và chi phí triển khai hiệu quả

Course Duration: 8 ngày


Course Content:

 • Giới thiệu tổng quan về nền kinh tế Internet, vai trò và tác động của CNTT đối với các tổ chức
 • Xu hướng công nghệ chính và công việc của CIO
 • Phát triển Chiến lược và Kế hoạch công nghệ phục vụ Kinh doanh số
 • Kiến trúc CNTT doanh nghiệp
 • Lập kế hoạch cho các dự án CNTT
 • Tái cấu trúc quy trình kinh doanh (BPR)
 • Quản lý vận hành và cung cấp dịch vụ CNTT
 • Quản lý các dự án CNTT và rủi ro triển khai
 • Quản lý quá trình thay đổi cho các dự án CNTT
 • Xu hướng công nghệ chính và rủi ro bảo mật thông tin
 • Tóm tắt Khóa học