Close
COURSE LIST / ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ / KHÓA HỌC VỀ BLOCKCHAIN

KHÓA HỌC VỀ BLOCKCHAIN
1 Blockchain nâng cao Khóa học cung cấp đặc thù của mô hình tính toán mạng blockchain. Khái niệm máy tính World Computer, ứng ... details
2 Blockchain theo yêu cầu Đặt hàng khóa học blockchain theo yêu cầu của tổ chức dựa trên thư viện các module kiến thức blockchain ... details
3 Blockchain tư vấn & quản lý Đi sâu các mô hình ứng dụng và tính chất blockchain giúp cho người thiết kế tư vấn giải pháp ... details
4 Blockchain ứng dụng Phân tích các bài toán ứng dụng blockchain. Nghiên cứu các tính chất đặc thù của blockchain giúp xác định ... details
5 Cơ sở mật mã blockchain Khóa học chuyên sâu về kỹ thuật mật mã được sử dụng trong blockchain. Tìm hiểu về mã hóa bất ... details
6 Đảm bảo an ninh Blockchain Khóa học chi tiết về các nguy cơ mất an ninh blockchain và phương thức phòng chống tấn công. Cơ ... details
7 Khóa học Blockchain cho mọi người Cung cấp những kiến thức nền tảng giúp người học nắm rõ blockchain với đầy đủ các khía cạnh. Mô ... details
8 Kiến trúc Blockchain Kiến trúc tổng thể hệ thống blockchain. Cấu tạo chi tiết dữ liệu móc xích chuỗi của các transaction và ... details
9 Phát Triển Ứng Dụng Trên Nền Tảng Blockchain Tổng quan khóa học Chương trình đào tạo 7 ngày, trang bị kiến thức nền tảng blockchain cho học viên (mạng, ... details
10 Smart Contract & dApp Khóa học đi từ mô hình hoạt động cốt lõi của blockchain đến các kỹ thuật chuyên sâu về Smart ... details
11 Sử dụng Blockchain Khóa học về quy trình khởi tạo trạm blockchain và các thao tác sử dụng ví blockchain wallet trên máy ... details