Close

Course Summary:

Khóa học chi tiết về các nguy cơ mất an ninh blockchain và phương thức phòng chống tấn công. Cơ sở mật mã và các kỹ thuật mật mã liên quan tới hàm băm, chữ ký số và hệ mật công khai trên đường cong Elliptic. Cấu trúc dữ liệu móc xích các khối, cây nhị phân Merkle và cơ chế đảm bảo an ninh tầng dữ liệu blockchain.

Course Duration: 2 ngày


Course Content: