Close

Tóm tắt khóa học:

Khóa học chuyên sâu về kỹ thuật mật mã được sử dụng trong blockchain. Tìm hiểu về mã hóa bất đối xứng và hệ mật ECC cho việc tạo sinh tài khoản, bảo vệ toàn vẹn. Quy trình tạo lập chữ ký số và các làm chủ các thư viện mật mã được sử dụng trong blockchain. Chi tiết hóa quy trình đào trong các hệ thống crypto currency. Nghiên cứu chi tiết các hình thức tấn công blockchain và đánh giá các yếu tố đảm bảo an ninh blockchain.

Thời lượng khóa học: 3 Ngày


Nội dung khóa học: