Close

Course Summary:

Phân tích các bài toán ứng dụng blockchain. Nghiên cứu các tính chất đặc thù của blockchain giúp xác định các bài toán phù hợp và không phù hợp. Bóc tách các công đoạn trong quá trình xây dựng blockchain và đánh giá hiệu quả triển khai ứng dụng blockchain so với các mô hình ứng dụng truyền thống.

Course Duration: 1 ngày


Course Content: