Close

Course Summary:

Đối tượng Lãnh đạo doanh nghiệp, Giám đốc điều hành, Giám đốc, CTO, CSO, CISO, CIO, Nhà phân tích hệ thống, Kỹ thuật viên, Kỹ sư hệ thống, Chuyên gia CNTT và các cá nhân đang tìm kiếm kiến thức nâng cao về Phân tích chuyển đổi số Mục tiêu khoá học Khóa học được thiết kế cho các cấp chuyên viên trở lên quan tâm đến việc trang bị kiến thức và chiến lược nâng cao cần thiết để lãnh đạo và quản lý chuyển đổi số trong một tổ chức

Course Duration: 3 Ngày


Course Content:

  • Tổng quan về chuyển đổi số
  • Cuộc CM Công nghiệp 4.0 và tác động của nó đối với các doanh nghiệp
    Khung chuyển đổi số
  • Khung chuyển đổi số là gì
  • Phát triển Khung chuyển đổi số
  • Chiến lược dữ liệu cho Chuyển đổi số
  • Chiến lược hệ sinh thái sau Chuyển đổi số
  • Tổng kết