Close

Course Summary:

Đối tượng CIO, CTO, Giám đốc CNTT và Lãnh đạo kỹ thuật số Cán bộ hoạch định quản lý tài nguyên CNTT và thiết lập các định hướng chiến lược công nghệ cho tổ chức Chuyên gia đang tham gia lập kế hoạch và hoạt động chuyển đổi kỹ thuật số cho tổ chức của họ Mục tiêu khoá học Kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể: Hiểu mô hình tổ chức Mô tả được định vị giá trị khách hàng Phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến tổ chức Có thể xác định và ưu tiên các cơ hội chuyển đổi số Lập được kế hoạch chuyển đổi số

Course Duration: 3 Ngày


Course Content:

  • Chuyển đổi số là gì?
  • Định vị giá trị khách hàng
  • Xác định các yếu tố thành công quan trọng
  • Phân tích kinh doanh nội bộ và bên ngoài
  • Lập kế hoạch chuyển đổi số