Close

Tóm tắt khóa học:

Đối tượng: Khoá học dành cho các chuyên gia lập kế hoạch / dự báo và đổi mới dịch vụ đến từ cấc tổ chức cơ quan như: Chuyên gia phát triển hệ thống yêu cầu giao diện người dùng đàm thoại Kỹ sư hoặc chuyên gia AI Quản lý dự án hệ thống đàm thoại Kiến trúc sư giải pháp cho hệ thống đàm thoại Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: Xác định vai trò mà các hệ thống có giao diện người dùng đàm thoại Xác định và phân tích các thành phần chính và kiến trúc của giao diện trò chuyện Thiết kế giao diện người dùng đàm thoại với phương pháp và chiến lược thực tế Phát triển các ứng dụng với giao diện người dùng trò chuyện bằng cách sử dụng các phương pháp học máy và truyền thống. Đánh giá hiệu suất của giao diện người dùng trò chuyện bằng cách sử dụng các số liệu thích hợp

Thời lượng khóa học: 4 ngày


Nội dung khóa học:

  • Introduction of Conversational UI
  • Conversation Design
  • Evaluating Conversational UI
  • Understanding the Content of User’s Utterances
  • Response Generation
  • Speech Recognition
  • Speech Synthesis
  • Speaker Identification
  • Speech Dialogue Application