Close

Course Summary:

Đối tượng: Giám đốc CNTT, các nhà quản lý CNTT, kiến trúc sư giải pháp và chuyên gia kỹ thuật. Lãnh đạo doanh nghiệp. Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: Có được kiến thức cơ bản về iot, các xu hướng trong iot và cách iot hỗ trợ tầm nhìn về Quốc gia thông minh Hiểu rõ thành phần của hệ thống iot và vòng đời Xác định được các kịch bản cho tổ chức của mình để hưởng lợi từ iot Thiết kế và đánh giá các giải pháp iot cũng như tính khả thi Tìm hiểu về các ứng dụng của iot trong các lĩnh vực đa dạng Giải quyết được những vấn đề về bảo mật trong triển khai iot

Course Duration: 3 Ngày


Course Content:

 • Introduction to iot for our Smart Nation
 • Overview of the iot lifecycle: Sense, Ingest, Process, Analyse and Respond
 • iot Sensing and Ingesting
 • iot Envisioning and Evaluation Framework
 • Application of the iot Envisioning and Evaluation Framework to Enterprise-Specific Scenarios
 • Overview of Cloud iot services
 • Service Design Thinking with iot
 • Field research for iot service design solutioning (on Day 2)
 • iot in diverse sectors
 • Trends and the future of iot
 • Security in iot
 • Final Assessment