Close

Tóm tắt khóa học:

Đối tượng: Khóa học dành cho các chuyên gia phân tích dữ liệu và marketer quan tâm đến việc sử dụng dữ liệu và phân tích để hiểu hành vi và sở thích của khách hàng và đưa ra các đề xuất được cá nhân hóa cho người dùng Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: Hiểu vai trò và ứng dụng của hệ thống khuyến nghị Xác định các loại dữ liệu cần thiết để xây dựng hệ thống khuyến nghị Hiểu các loại hệ thống tư vấn chính và có thể quyết định khi nào nên sử dụng mỗi loại Xây dựng hệ thống khuyến nghị bằng cách sử dụng mô hình thống kê Nâng cao hệ thống khuyến nghị dựa trên thử nghiệm và xác nhận

Thời lượng khóa học: 3 Ngày


Nội dung khóa học:

  • Introduction to Recommender Systems
  • Making recommendations using Market Basket Analysis methods
  • Making recommendations using Content-Based approaches
  • Making recommendations using Collaborative Filtering (part A)
  • Making recommendations using Collaborative Filtering (part B)
  • Advanced Recommender Systems Approaches & Issues