Close

Tóm tắt khóa học:

Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên là Chuyên gia kinh tế và CNTT mong muốn có được kỹ năng phân tích để xử lý lượng lớn dữ liệu dạng văn bản (ví dụ: phản hồi của khách hàng, đánh giá sản phẩm trên mạng xã hội, v.v.) Để có thông tin chi tiết nhằm cải thiện quy trình kinh doanh và ra quyết định Các cá nhân chưa có kinh nghiệm về phân tích văn bản (trong phân tích kinh doanh) và muốn có một số kiến thức trong lĩnh vực này Chuyên gia phân tích dữ liệu, nhân viên các tổ chức doanh nghiệp Các chuyên gia CNTT muốn chuyển từ dữ liệu có cấu trúc sang một lượng lớn dữ liệu văn bản, phi cấu trúc Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: Xác định được chủ đề hoặc chủ đề chính trong các tài liệu hoặc dữ liệu văn bản thu thập được Khám phá các mối quan hệ và các mô hình tương ứng Phân loại tài liệu dựa trên các chủ đề và tiêu chí do người dùng xác định, Thực hiện phân tích cảm xúc về nhận xét, đánh giá của khách hàng hoặc các hình thức ý kiến khác để có được cảm nhận tốt về cảm nhận của khách hàng về công ty, sản phẩm và dịch vụ của họ. Trích xuất thông tin hữu ích từ văn bản dưới dạng dữ liệu có cấu trúc để cho phép tích hợp vào quy trình khai thác dữ liệu truyền thống. Kết hợp sự hiểu biết kinh doanh và kiến thức lĩnh vực vào phân tích thông qua các nguồn từ vựng và kiến thức. Thành thạo phân tích ngôn ngữ nguồn mở R

Thời lượng khóa học: 3 Ngày


Nội dung khóa học:

  • Identify text analytics solution and platform requirements with IT team
  • Develop term-document frequency matrix to enable lookup of text and documents within the corpus
  • Define the metadata and corpus for the data to be imported into the text analytics repository
  • Develop a standardised set of text analytics artifacts with the relevant stakeholders
  • Modify the text analytics solution to ensure that it produces the expected results
  • Define the process to perform text analytics based on the business requirements and text analytics artifacts