Close

Tóm tắt khóa học:

Đối tượng: Cán bộ phụ trách công nghệ đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế và phát triển phần mềm nhúng. Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: • Hiểu các thành phần của một vòng đời iot từ góc độ kiến trúc: Sense, Ingest, Process, Responsive và Analyze • Xác định tập hợp các dịch vụ được quản lý và tích hợp đầy đủ cho phép chúng tôi kết nối, quản lý và nhập dữ liệu iot một cách dễ dàng và an toàn từ các thiết bị phân tán toàn cầu ở quy mô lớn, xử lý và phân tích / trực quan hóa dữ liệu đó trong thời gian thực và triển khai hoạt động thay đổi • Mô tả các công nghệ phần cứng và phần mềm khác nhau để hỗ trợ các giải pháp iot quy mô doanh nghiệp • Xác định kiến trúc end-to-end của giải pháp iot quy mô lớn • Hiểu RTOS và các ràng buộc thiết kế trong thế giới thực: lập lịch thời gian thực; đồng bộ hóa và giao tiếp; thiết kế đa luồng; thiết kế chịu lỗi • Giải quyết vấn đề bảo mật trong các giải pháp iot end-to-end của họ • Xác định cách các dịch vụ phân tích và máy học có thể được sử dụng để nâng cao hệ thống iot. • Hiểu Quản lý dữ liệu và Kiểm soát truy cập và Quản lý thiết bị cho các giải pháp iot

Thời lượng khóa học: 4 ngày


Nội dung khóa học:

 • Tổng quan về kiến trúc iot
 • Kiến trúc iot và vòng đời iot
 • Sử dụng các dịch vụ iot đám mây
 • Công nghệ iot và giao thức truyền thông
 • Xác định kiến trúc giải pháp iot end-to-end
 • Lập hồ sơ giải pháp iot end-to-end
 • Bảo mật cho các giải pháp iot
 • AI trong các giải pháp iot
 • Quản lý dữ liệu iot và Kiểm soát truy cập
 • Quản lý thiết bị cho các giải pháp iot
 • Hoàn thiện và trình bày kiến trúc giải pháp iot