Close

Course Summary:

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Khóa học CompTIA A+ hướng dẫn cho học viên các nguyên tắc cơ bản về cài đặt, cấu hình và khắc phục sự cố PC, thiết bị di động, máy in, thiết bị mạng và giúp học viên nâng cao nghiệp vụ trong việc hỗ trợ PC. Khóa học thiết kế với 02 code thi là CompTIA A+ 220-901 và 220-902, nội dung bài thi xoay quanh mục tiêu và các chủ đề được liệt kê trong giáo trình.

Course Duration: 5 ngày (~40 giờ)


Course Content:

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi hoàn tất module CompTIA A+ 220-901, học viên sẽ có khả năng:
• Xác định các kiểu và đặc điểm của PC, laptop và các thành phần của thiết bị di động bao gồm các bo mạch, CPU, bộ nhớ, lưu trữ, thiết bị đầu vào và thiết bị đầu ra.
• Cài đặt, cấu hình và khắc phục sự cố các thiết bị ngoại vi và các thành phần hệ thống
• Cài đặt, cấu hình và khắc phục sự cố các thiết bị in
• Cài đặt, cấu hình và khắc phục sự cố các liên kết mạng LAN có dây và không dây và các thiết bị truy cập Internet
Sau khi hoàn tất module CompTIA A+ 220-902, học viên sẽ có khả năng:
• Cài đặt, cấu hình và khắc phục sự cố hệ điều hành Microsoft Windows, Linux, và OS X PC cộng với iOS, Android, và các thiết bị di động Windows
• Cấu hình, quản lý kết nối mạng PC và thiết bị mạng di động cộng với người dùng, nhóm và tài nguyên được chia sẻ qua mạng SOHO điển hình.
• Sử dụng các công cụ anti-virus để ngăn chặn và phục hồi sau khi bị nhiễm các phần mềm độc hại
• Cấu hình các biện pháp kiểm soát truy cập như xác thực, chính sách bảo mật, mã hóa và tường lửa
• Thực hiện bảo trì PC cơ bản trong khi máy tính vẫn hoạt động an toàn, có trách nhiệm và giao tiếp hiệu quả với khách hàng.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
• Technical Support Specialist
• Field Service Technician
• IT Support Technician
• IT Support Administrator
CHỨNG NHẬN
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của QNET

CompTIA A+ 220-901

Module 1: Peripherals and Adapters

 • Motherboard Components
 • Connection Interfaces
 • Display Devices
 • Audio and Multimedia Devices
 • Removable Storage Devices

Module 2: System Components

 • Mass Storage Devices
 • System Memory
 • Processors
 • BIOS and UEFI
 • Power Supplies
 • Custom Configuration

Module 3: Troubleshooting and Mobile Devices

 • Troubleshooting System Components
 • Laptops
 • Mobile Devices
 • Troubleshooting Mobile Devices

Module 4: Printer and Network Hardware

 • Printers
 • Configuring Printers
 • Troubleshooting Printers
 • Network Architectures
 • Ethernet Networks

Module 5: Networks

 • Wireless Networks
 • Internet Connections
 • Internet Protocol
 • Routers and Firewalls
 • Troubleshooting Networks

CompTIA A+ 220-902

Module 1: Supporting Windows (1)

 • Windows Operating System
 • Administration Tools
 • Managing Storage
 • Managing Files
 • Managing Applications

Module 2: Supporting Windows (2)

 • Managing Devices
 • Managing Performance
 • Troubleshooting Windows
 • Managing Users
 • Installing Windows

Module 3: Supporting Windows (3)

 • Troubleshooting Boot Problems
 • Maintenance and Backup
 • Threats and Vulnerabilities
 • Viruses and Malware
 • Securing Workstations
 • Securing Data

Module 4: Supporting Windows Networks

 • Configuring Network Connections
 • Securing Network Connections
 • Configuring Shared Resources
 • Virtualization and Services

Module 5: Linux, OS X, and Mobile OS

 • Linux Operating System
 • OS X
 • Mobile Operating Systems
 • Mobile OS Security and Troubleshooting
 • Safety and Environmental Procedures

Professionalism and Communication