Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / CISCO

CCDP (642-873) – Cisco Certified Design Professional

Course Summary:

Cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ năng nâng cao liên quan đến việc thiết kế, phân hoạch, cấu trúc hệ thống mạng phức tạp, sử dụng đa dịch vụ đảm bảo tối ưu hóa về định tuyến, chuyển mạch, và an toàn thông tin.

Course Duration: 15 ngày


Course Content:

Giới thiệu khóa học:

Cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ năng nâng cao liên quan đến việc thiết kế, phân hoạch, cấu trúc hệ thống mạng phức tạp, sử dụng đa dịch vụ đảm bảo tối ưu hóa về định tuyến, chuyển mạch, và an toàn thông tin.

Kết quả đạt được sau khóa học:

  • Giải quyết các vấn đề nâng cao về định tuyến.
  • Đảm bảo an ninh trong quản trị hệ thống mạng.
  • Thiết lập và quản trị trung tâm dữ liệu.
  • Quản trị mạng riêng ảo, Tên miền Wireless.
  • Xây dựng Internet works Scalable; mạng Multilayer Switched.
  • Thiết kế Kiến trúc dịch vụ mạng.

Thời lượng: 120 giờ

Đối tượng khóa học:

Chuyên gia tư vấn dự án, Kỹ sư hệ thống, Kỹ thuật viên, Quản trị mạng đang phụ trách về CNTT tại các cơ quan, doanh nghiệp muốn có kiến thức và kinh nghiệm để vận hành cho hệ thống mạng của cơ quan, đơn vị.

Yêu cầu trình độ đầu vào: Có kiến thức của CCNA

Nội dung chi tiết khóa học: