Close

Course Summary:

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC CySA+ là chứng chỉ phân tích bảo mật cập nhật mới nhất các mối đe dọa và nguy cơ mất an toàn thông tin môi trường an ninh mạng với các câu hỏi dựa trên hiệu suất bao gồm phân tích bảo mật, phát hiện xâm nhập và phản hồi. Khóa học CySA+ cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để cấu hình và sử dụng các công cụ phát hiện mối đe dọa, thực hiện phân tích dữ liệu và giải thích kết quả để xác định các lỗ hổng, mối đe dọa và rủi ro cho tổ chức với mục tiêu cuối cùng là bảo vệ các ứng dụng và đảm bảo an toàn hệ thống.

Course Duration: 5 ngày (~40 giờ)


Course Content:

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:
• Xác định các công cụ và kỹ thuật sử dụng để thực hiện trinh sát môi trường mạng hoặc hệ thống an ninh mục tiêu.
• Thu thập, phân tích và giải thích dữ liệu bảo mật từ nhiều nguồn nhật ký và giám sát.
• Sử dụng các công cụ đánh giá lỗ hổng của máy chủ lưu trữ mạng và ứng dụng web và diễn giải kết quả để giảm thiểu rủi ro hiệu quả.
• Hiểu và khắc phục các vấn đề về quản lý danh tính, xác thực và kiểm soát truy cập.
• Tham gia với vai trò cao cấp trong đội phản ứng sự cố và sử dụng các công cụ chẩn đoán để xác định nguồn gốc của một cuộc tấn công.
• Nắm bắt cách thức sử dụng các khung, chính sách, thủ tục và báo cáo về kiến trúc an ninh với các khuyến nghị cho các biện pháp kiểm soát bồi thường hiệu quả.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
• Nắm bắt các thuật ngữ và chức năng mạng cơ bản (như OSI Model, Topology, Ethernet, Wi-Fi, switches, routers).
• Nắm bắt các giao thức TCP/IP, giao thức cốt lõi và các công cụ khắc phục sự cố.
• Xác định chiến lược tấn công mạng và phòng thủ.
• Nắm bắt các công nghệ và sử dụng các tiêu chuẩn và sản phẩm mã hóa.
• Xác định các công nghệ và thực hành bảo mật dựa trên mạng và máy chủ lưu trữ.
• Mô tả các tiêu chuẩn và sản phẩm được sử dụng để thực thi bảo mật trên các công nghệ web và truyền thông.
KHÓA HỌC LIÊN QUAN
• CompTIA PenTest+
• CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP)
• EC-Council Certified Security Analyst
• Licensed Penetration Tester
CHỨNG NHẬN
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của QNET .


Module 1: Threat Management (1)

 • Cybersecurity Analysts
 • Reconnaissance Techniques

Module 2: Vulnerability Management

 • Managing Vulnerabilities
 • Remediating Vulnerabilities
 • Secure Software Development

Module 3: Threat Management (2)

 • Security Appliances
 • Logging and Analysis

Module 4: Cyber Incident Response

 • Incident Response
 • Forensics Tools
 • Incident Analysis and Recovery

Module 5: Security Architecture

 • Secure Network Design
 • Managing Identities and Access
 • Security Frameworks and Policies