Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / EC COUNCIL

Quản trị dự án an ninh thông tin - Project Management in IT Security (PMITS)

Course Summary:

Khóa học quản trị dự án an ninh công nghệ thông tin (PMITS) còn có một mối liên quan là giúp cho học viên tiếp tục để có được chứng chỉ thương mại điện tử chuyên nghiệp của hãng EC-Council, chứng chỉ này cũng bổ xung kiến thức cho học viên trong lĩnh vực kinh doanh.

Course Duration: 3 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Bước đầu tiên trong việc phát triển dự án an ninh công nghệ thông tin là xác định những vấn đề. Chúng ta có thể dễ dàng đưa ra vấn đề đó là “ Mạng của chúng ta không an toàn hoặc là có những tài sản trong tổ chức cần phải được bảo vệ tránh những cuộc tấn công có chủ ý và không có chủ ý “. Những lởi tuyên bố trên là đúng trên cấp độ vĩ mô, điều đó có nghĩa rằng những lời tuyên bố chung này được áp dụng cho hầu hết các tổ chức  (và mạng máy tính) trên toàn thế giới. Tuy nhiên tình hình ở mỗi tổ chức là khác biệt và mỗi một tổ chức lại có những điểm riêng biệt về lỗ hổng bảo mật mà cần phải xem xét. Áp dụng chung một cách giải quyết cho mọi vấn đề về an ninh mạng là không phù hợp. Để giải quết vấn đề an ninh công nghệ thông tin một cách hiệu quả cần xây dựng kế hoạch an ninh thông tin tổng thể trong đó đề cập  từng lĩnh vực cụ thể cần đảm bảo an ninh thông tin (ví dụ cơ sở hạ tầng, mạng không dây ). Chúng ta có thể chia nhỏ kế hoạch an ninh thông tin thành các phân đoạn nhỏ hơn và tập trung vào từng phân đoạn. Như vậy cho phép quản lý từng khía cạnh của công việc đảm bảo an ninh thông tin  một cách tốt nhất. Một thách thức thường gặp là rất nhiều lĩnh vực chồng chéo nhau (ví dụ truy cập vật lý dưới hoạt động bảo mật, cơ sở hạ tầng bảo mật, hoặc bảo mật chung ). Tạo ra một kế hoach bảo mật công nghệ thông tin tổng thể và các kế hoạch cho từng cá nhân sẽ mang đến cho chúng ta cơ hội để có cách nhìn tổng quan nhất về kế hoạch bảo mật công nghệ thông tin của mình và đảm bảo rằng tất cả các yếu tố an ninh quan trọng đã được lưu ý.

Chương trình Quản trị dự án an ninh công nghệ thông tin của hãng EC-Council được bố trí học trên lớp với tính tương tác cao trong 2 ngày cho các chuyên gia an ninh công nghệ thông tin.  Nội dung bao gồm các thành phần của dự án tổng thể an ninh thông tin, chi phí đầu tư, những cơ sở để dự án thành công, các mức giới hạn của một dự án, chiến lược tổng thể an ninh công nghệ thông tin và ảnh hưởng của văn hóa cộng đồng và các chinh sách về an ninh công nghệ thông tin. Học viên sẽ được học để nhận biết các vấn đề phát sinh trong thời gian một lên kế hoạch an ninh thông tin  và cách phòng trách và khắc phục.

Đối tượng tham gia:

Các cán bộ quản lý nhân sự có nhiệm vụ lập kế hoạch an ninh thông tin, các nhân viên quản trị mạng, quản trị máy chủ, quản trị hệ thống và các chuyên gia đánh giá những rủi ro.

Chứng chỉ đạt được:

Học viên sẽ làm bài kiểm tra vào ngày cuối của khóa học và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học của EC-Council.Để nhận được chứng chỉ PMITS quốc tế, học viên cần phải vượt qua kỳ thi trực tuyến tổ chức tại các trung tâm khảo thí Prometric.

Nội dung chi tiết:

Module 01: Components of Project Management in IT Security

Module 02: Organizing the IT Security Project

Module 03: Developing the IT Security Project Team

Module 04: Planning the IT Security Project

Module 05: Managing the IT PM

Module 06: Building Quality into IT Security Projects

Module 07: Closing Out the IT PM

Module 08: Define a Corporate IT Project Plan

Module 09: General IT Security Plan

Module 10: IT Operational Security Plan