Close

Tóm tắt khóa học:

Từ sau ngày 17/11/2011, chứng chỉ CCSP đã được Cisco thay thế bởi chứng chỉ CCNP Security đang có hiệu lực hiện nay. Chương trình đào tạo CCNP Security của Cisco được thiết kế cho vị trí kỹ sư an ninh mạng nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết đối với vấn đề bảo mật trên các thiết bị như Routers, Switchs, PIX, ASA, … hoàn thành khóa học bạn cũng có khả năng lựa chọn, triển khai, hỗ trợ, xử lý Firewall, VPNs, các giải pháp IDS/IPS phù hợp cho môi trường làm việc cụ thể.

Thời lượng khóa học: 20 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan :

Từ sau ngày 17/11/2011, chứng chỉ CCSP đã được Cisco thay thế bởi chứng chỉ CCNP Security đang có hiệu lực hiện nay. Chương trình đào tạo CCNP Security của Cisco được thiết kế cho vị trí kỹ sư an ninh mạng nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết đối với vấn đề bảo mật trên các thiết bị như Routers, Switchs, PIX, ASA, … hoàn thành khóa học bạn cũng có khả năng lựa chọn, triển khai, hỗ trợ, xử lý Firewall, VPNs, các giải pháp IDS/IPS phù hợp cho môi trường làm việc cụ thể.

Mục tiêu khóa học:

  • Triển khai bảo vệ truy cập Cisco router; switch
  • Triển khai bảo vệ mạng tránh khỏi các cuộc tấn công; xâm nhập mạng
  • Triển khai công nghệ mạng riêng ảo VPN
  • Triển khai công nghệ kết nối truy cập từ xa qua VPN

Nội dung khoá học:

    Module 1: Cấu hình bảo vệ mạng cơ bản trên hệ điều hành Cisco IOS (5 ngày)

·         Module 2: Cấu hình chống tấn công dựa trên tính năng Firewall; IPS của phần mềm Cisco IOS (5 ngày)

·         Module 3: Triển khai bảo mật kết nối Site-to-Site với Cisco IOS (5 ngày)

·         Module 4: Triển khai bảo mật kết nối từ xa VPN (5 ngày)