Close
COURSE LIST / IT MANAGEMENT

Certified Data Centre Expert

Course Summary:

Khoá học cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu và toàn diện trong việc thiết kế một Data Center luôn đảm bảo tính “sẵn sàng cao” (hi-availability). Với các kiến thức và kỹ năng đạt được, học viên sẽ có đủ trình độ để thẩm định, đánh giá kỹ thuật các thiết kế Data Center nhằm đảm bảo khai thác tối ưu và đem lại hiệu quả kinh doanh cho tổ chức, doanh nghiệp. Học viên có đủ kiến thức và đánh giá chính xác về sản phẩm (product evaluations) cũng như lý giải được sự lựa chọn các thiết bị và phát triển thiết bị IET, IPVT.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Khoá học cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu và toàn diện trong việc thiết kế một Data Center luôn đảm bảo tính “sẵn sàng cao” (hi-availability). Với các kiến thức và kỹ năng đạt được, học viên sẽ có đủ trình độ để thẩm định, đánh giá kỹ thuật các thiết kế Data Center nhằm đảm bảo khai thác tối ưu và đem lại hiệu quả kinh doanh cho tổ chức, doanh nghiệp. Học viên có đủ kiến thức và đánh giá chính xác về sản phẩm (product evaluations) cũng như lý giải được sự lựa chọn các thiết bị và phát triển thiết bị IET, IPVT.

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:

-               Lựa chon một phương án tối ưu cho việc xây dựng Data Center dựa trên nhu cầu của hiện tại và tương lai

-