Close
COURSE LIST / SECURITY

Quy Trình Kiểm Định An Ninh Mạng – Penetration Testing Pro

Course Summary:

Khóa học Cung cấp các kiến thức, kỹ năng và hướng dẫn thực hành về quy trình kiểm định bảo mật hệ thống, nhằm phát hiện các lỗi bảo mật có thể bị tấn công bởi attacker. Hướng dẫn các phương pháp và thủ tục tấn công và qua đó đề ra giải pháp khắc phục, xử lý.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Khóa học Cung cấp các kiến thức, kỹ năng và hướng dẫn thực  hành về quy trình kiểm định bảo mật hệ thống, nhằm phát hiện các lỗi bảo mật có thể bị tấn công bởi attacker. Hướng dẫn các phương pháp và thủ tục tấn công và qua đó đề ra giải pháp khắc phục, xử lý.

Kết quả đạt được sau khóa học:

-       Kỹ năng khảo sát tổng thể an toàn an ninh hệ thống mạng như: tưởng lửa, web server; mail server; an ninh mạng nội bộ; an ninh hệ thống dữ liệu,…

-          Kỹ năng phân loại tài nguyên thông tin và đánh giá mức độ bảo mật của tài nguyên;

-          Kỹ năng phân loại vai trò, trách nhiệm của người quản trị và người sử dụng.

-          Hiểu quy tắc, yêu cầu và hướng dẫn quy trình đảm bảo an ninh hệ thống mạng nội bộ.

-          Thực hiện quy trình kiểm soát truy cập tại chỗ và từ xa,.

-          Thực hiện quy trình sao lưu, dự phòng thông tin.

-          Thực hiện giám sát và ghi nhật ký kiểm định an ninh mạng.

Đối tượng tham gia khóa học:

Cán bộ chuyên trách CNTT, chuyên viên bảo mật hệ thống, và nhân viên quản lý mạng.

Thời lượng:

Thời gian đào tạo: 5 ngày bao gồm lý thuyết và thực hành qua các bài tập thực hành mô phỏng.

Nội dung chi tiết:

Phần 1: Kiểm định an toàn mạng: hoạch định, phạm vi và thăm dò

Phần 2: Kiểm định an toàn mạng: dò quét

Phần 3: Kiểm định an toàn mạng: khai thác lỗ hổng

Phần 4: Kiểm định an toàn mạng: tấn công mật khẩu

Phần 5: Kiểm định an toàn mạng: mạng không dây và ứng dụng web

Phần 6: Thực hành trên môi trường giả lập và Capture the Flag