Close

Tóm tắt khóa học:

IBM Industry Solution là một sản phẩm phần mềm của IBM Software,giúp khách hàng triển khai các giải pháp kinh doanh nhanh hơn, đồng thời giảm rủi ro và do đó làm giảm chi phí.

Thời lượng khóa học: Theo bảng danh sách khoá học


Nội dung khóa học:

STT

Khoá học

Thời lượng (Ngày)

Chứng chỉ

1.

IBM® Emptoris® Service Procurement  for System Administrators (V9.2)

1

IBM

2.

IBM® Emptoris® Service Procurement for Buyers (V9.2)

1

IBM

3.

IBM® Emptoris® Contract Management Contract Lifecycle

3

IBM

4.

IBM Sterling Selling and Fulfillment Foundation Part. Modeling and User Security

2

IBM

5.

WebSphere Transformation Extender System Design

2

IBM

6.

WebSphere Transformation Extender System Management

2

IBM

7.

IBM WebSphere Transformation Extender V8.3 Fundamentals

3

IBM

8.

IBM WebSphere Transformation Extender V8.3 Advanced Transformation Techniques

3

IBM

9.

IBM WebSphere Commerce V7 System Administration

5

IBM

10.  

IBM WebSphere Commerce V7 System Administration

5

IBM

11.  

Programming Essentials for IBM WebSphere Commerce V7 Customization

5

IBM

12.  

IBM Sterling eCommerce Essentials

0,5

IBM

13.  

IBM Sterling XML Essentials

0,5

IBM

14.  

IBM Sterling Gentran:Basic for zSeries Mapping and Translation

4

IBM

15.  

IBM Sterling Gentran: Server for Microsoft Windows Mapping and Translation

4

IBM

16.  

IBM Sterling  B2B Integrator Operations Overview

1

IBM

17.  

IBM Sterling B2B Integrator Architectural Overview

1

IBM

18.  

IBM Sterling B2B Integrator Fundamentals

5

IBM

19.  

IBM Sterling B2B Integrator Fundamentals EAI

5

IBM

20.  

IBM Sterling B2B Integrator Fundamentals EAI EDIFACT Edition

5

IBM

Nội dung chi tiết:

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để được cung cấp nội dung chi tiết của khoá học!