Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / CISCO

CCNP - Cisco Certified Network Professional

Course Summary:

Chứng chỉ CCNP cung cấp cho hoc viên những kỹ năng toàn diện và chuyên sâu về hệ thống mạng sử dụng các thiết bị của Cisco. Kết thúc khóa học, học viên có thể cài đặt, thiết lập cấu hình và khắc phục sự cố cho hệ thống mạng LAN & WAN của một đơn vị tổ chức có từ 100 đến 500 node. Chương trình CCNP tập trung vào các kiến thức như bảo mật, mạng hội tụ và chất lượng hệ thống mạng (QOS), các hệ thống mạng thực riêng và công nghệ dải băng tần rộng.

Course Duration: 20 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Chứng chỉ CCNP cung cấp cho hoc viên những kỹ năng toàn diện và chuyên sâu về hệ thống mạng sử dụng các thiết bị của Cisco.  Kết thúc khóa học, học viên có thể cài đặt, thiết lập cấu hình và khắc phục sự cố cho hệ thống mạng LAN & WAN của một đơn vị tổ chức có từ 100 đến 500 node. Chương trình CCNP tập trung vào các kiến thức như bảo mật, mạng hội tụ và chất lượng hệ thống mạng (QOS), các hệ thống mạng thực riêng và công nghệ dải băng tần rộng.

Kết quả đạt được sau khóa học :

  • Lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và gỡ rối hệ thống mạng LAN, mạng WAN hội tụ, tích hợp các giải pháp về truyền hình ảnh (video), truyền thoại (voice), mạng không dây cũng như bảo mật an toàn thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp.  
  • Lắp đặt bộ chuyển mạch (Switch), thiết bị kết nối mạng không dây (Access-point), bộ định tuyến (Router) trong môi trường mạng hội tụ tích hợp truyền dữ liệu, thoại, hình ảnh hợp nhất của công ty với cấu trúc LAN, WAN của Cisco và các sản phẩm mạng khác.
  • Giải quyết sự cố cơ sở hạ tầng mạng.
  • Nâng cấp hoạt động của mạng 1 công ty có khoảng hơn 500 thiết bị đầu cuối và các thiết bị mạng trong hệ thống.

Đối tượng của khóa học :Chuyên gia tư vấn dự án, Kỹ sư hệ thống, Kỹ thuật viên, Quản trị mạng đã có kiến thức của CCNA đang phụ trách về CNTT tại các cơ quan, doanh nghiệp muốn có kiến thức và kinh nghiệm để vận hành cho hệ thống mạng của cơ quan, đơn vị.

Thời lượng : 120 giờ

Nội dung chi tiết:

  • Module 1: Implementing Cisco IP Routing - Triển khai định tuyến trong mạng IP của Cisco
  • Module 2: Implementing Cisco IP Switched Networks - Triển khai chuyển mạch mạng trong mạng IP của Cisco
  • Module 3: Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks - Gỡ lỗi và bảo trì trong mạng IP của Cisco