Close

Course Summary:

Chứng chỉ CompTIA Linux + (dựa theo LPI) là chứng chỉ quen thuộc và là nền tảng cho nhiều ngành nghề, nơi Linux là một kỹ năng cần thiết và là cơ sở quản trị hệ thống mạng cũng như tạo tiền đề phát triển LAMP trở thành một kỹ năng cần thiết cho hàng ngàn kỹ sư phát triển web. Điểm đặc biệt khi các học viên sỡ hữu chứng chỉ CompTIA Linux+ cùng đồng thời có giá trị ngang cấp với chứng chỉ LPIC-1 từ LPI.

Course Duration: 5 ngày (~40 giờ)


Course Content:

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:
• Xác định và cấu hình các thiết lập phần cứng và khởi động hệ thống.
• Thiết kế và quản lý đĩa cứng và thư viện.
• Làm việc trên dòng lệnh để quản lý các tệp và quy trình.
• Tạo và quản lý các phân vùng và hệ thống tập tin.
• Viết kịch bản và thực hiện thao tác dữ liệu SQL cơ bản.
• Cài đặt và cấu hình X11 và thiết lập trình quản lý hiển thị.
• Quản lý tài khoản người dùng, nhóm và thiết lập quản trị hệ thống tự động.
• Duy trì và cấu hình hệ thống, quản lý in ấn.
• Cấu hình và khắc phục sự cố cài đặt và thiết bị hệ thống mạng cũng như cấu hình DNS máy khách.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
• Linux Database Administrator
• Junior Linux Administrator
• Junior Network Administrator
• Web Administrator
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
• CompTIA A+
• CompTIA Network+
• 1 năm kinh nghiệm quản trị Linux
KHÓA HỌC LIÊN QUAN
• LPI Linux Administration I
• LPI Linux Administration II
• Red Hat System Administration I
• Red Hat System Administration II
CHỨNG NHẬN
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của QNET .


PART 1

  • Module 1: Exploring Linux Command- Line Tools
  • Module 2: Managing Software
  • Module 3: Configuring Hardware
  • Module 4: Managing Files
  • Module 5: Booting Linux and Editing Files

PART 2

  • Module 1: Configuring the X Window System, Localization, and Printing
  • Module 2: Administering the System
  • Module 3: Configuring Basic Networking
  • Module 4: Writing Scripts, Configuring Email, and Using Databases
  • Module 5: Securing Your System