Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / REDHAT

Red Hat Enterprise Linux 6 Administration

Course Summary:

Khóa học cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức về quản trị mạng Red Hat Enterprise Linux 6. Nội dung khóa học bao gồm quản lý RHEL chi tiết, cách thiết lập và quản lý các trang web và các dịch vụ mail, sử dụng RHEL trong môi trường doanh nghiệp, quản trị an ninh mạng, tối ưu hóa lưu trữ, cấu hình cho việc ảo hóa với tính sẵn sàng cao. Ngoài ra khóa học còn cung cấp những tính năng cập nhật, ưu điểm khác biệt giữ RHEL5 và RHEL 6. Khóa học Quản trị Red Hat Enterprise Linux 6 hướng dẫn các chuyên gia Linux và các quản trị viên Red Hat.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Khóa học cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức về quản trị mạng Red Hat Enterprise Linux 6. Nội dung khóa học bao gồm quản lý RHEL chi tiết, cách thiết lập và quản lý các trang web và các dịch vụ mail, sử dụng RHEL trong môi trường doanh nghiệp, quản trị an ninh mạng, tối ưu hóa lưu trữ, cấu hình cho việc ảo hóa với tính sẵn sàng cao. Ngoài ra khóa học còn cung cấp những tính năng cập nhật, ưu điểm khác biệt giữ RHEL5 và RHEL 6. Khóa học Quản trị Red Hat Enterprise Linux 6 hướng dẫn các chuyên gia Linux và các quản trị viên Red Hat.

Kết quả đạt được sau khóa học:

 • Quản trị hệ thống mức chuyên sâu: quản trị và kiểm soát hiệu năng hệ thống; đọc hiểu các tham số, kiến trúc chạy đa luồng.
 • Khắc phục sự cố hệ thống tập tin và phân vùng.
 • Quản lý khối tin logical, kiểm soát truy cập và phân quyền.
 • Thống kê phân loại các user, quản lý gói dữ liệu, quản lý dịch vụ.
 • Kỹ năng tự động hóa bảo mật cấu hình.
 • Triển khai và quản lý các dịch vụ mạng bao gồm DNS, Apache, SMTP, chia sẻ tập tin mạng.

Thời lượng: 05 ngày.

Nội dung chi tiết khóa học:

 • Part I - Getting Familiar with Red Hat Enterprise Linux

Chapter 1 Getting Started with Red Hat Enterprise Linux

Chapter 2 Finding Your Way on the Command Line

 • Part II - Administering Red Hat Enterprise Linux

Chapter 3 Performing Daily System Administration Tasks

Chapter 4 Managing Software

Chapter 5 Configuring and Managing Storage

Chapter 6 Connecting to the Network

 • Part III - Securing Red Hat Enterprise Linux

Chapter 7 Working with Users, Groups, and Permissions

Chapter 8 Understanding and Configuring SELinux

Chapter 9 Working with KVM Virtualization

Chapter 10 Securing Your Server with iptables

Chapter 11 Setting Up Cryptographic Services

 • Part IV - Networking Red Hat Enterprise Linux

Chapter 12 Configuring OpenLDAP

Chapter 13 Configuring Your Server for File Sharing

Chapter 14 Configuring DNS and DHCP

Chapter 15 Setting Up a Mail Server

Chapter 16 Configuring Apache on Red Hat Enterprise Linux

 • Part V - Advanced Red Hat Enterprise Linux Configuration

Chapter 17 Monitoring and Optimizing Performance

Chapter 18 Introducing Bash Shell Scripting

Chapter 19 Understanding and Troubleshooting the Boot Procedure

Chapter 20 Introducing High-Availability Clustering

Chapter 21 Setting Up an Installation Server