Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / CISCO

CCSP: Cisco Certified Security Professional

Course Summary:

Chứng chỉ này công nhận kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thuần thục trong việc triển khai và quản lý hệ thống bảo đảm an ninh hạ tầng mạng sử dụng thiết bị và công nghệ Cisco như VPN (Virtual Private Network), ASDM (Cisco Adaptive Security Device Manager), PIX firewall, ASA (Adaptive Security Appliance), IPS (Intrusion Prevention Systems), CSA (Cisco Security Agent), và các kỹ thuật để tích hợp các công nghệ vào trong một giải pháp an ninh mạng thống nhất.

Course Duration: 12 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Chứng chỉ này công nhận kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thuần thục trong việc triển khai và quản lý hệ thống bảo đảm an ninh hạ tầng mạng sử dụng thiết bị và công nghệ Cisco như VPN (Virtual Private Network), ASDM (Cisco Adaptive Security Device Manager), PIX firewall, ASA (Adaptive Security Appliance), IPS (Intrusion Prevention Systems), CSA (Cisco Security Agent), và các kỹ thuật để tích hợp các công nghệ vào trong một giải pháp an ninh mạng thống nhất.

Đối tượng tham gia khóa học:

- Cũng giống CCNP, khóa CCSP phù hợp với các nhân viên triển khai, nhân viên quản trị hệ thống mạng phức tạp sử dụng sản phẩm của Cisco.

- Để đạt kết quả cao nhất, khóa học yêu cầu học viên đã học xong chương trình CCNA

Thời lượng: 96 giờ

Nội dung chi tiết:

  • SND - Securing Cisco® Network Devices
  • SNRS - Securing Networks with Cisco® Routers and Switches
  • IPS - Implementing Cisco® Intrusion Detection Systems
  • SNPA - Securing Networks with PIX and ASA
  • CSVPN - Cisco® Secure

Các môn học yêu cầu:

  • CCNA Security: Implementing Cisco IOS Network Security IINS
  • SNAF: Securing Networks with ASA Foundation
  • SNAA: Securing Networks with ASA Advanced
  • SNRS: Securing Networks with Cisco Routers and Switches
  • IPS: Implementing Cisco Intrusion Prevention System