Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / ORACLE / ORACLE APPLICATIONS

R12.x Oracle Applications System Administrator

Course Summary:

Trong khóa này học viên học về những khái niệm và chức năng đóng vai trò quan trọng, then chốt đối với người Quản trị Hệ thống trong việc triển khai và quản trị Ứng dụng Oracle E-Business Suite. Các chủ đề trong khóa bao gồm cấu hình hệ thống, quản lý việc xử lý đồng thời (concurrent processing) và thiết lập các tính năng quan trọng khác như printing. Thêm vào đó, việc cấu hình và bảo trì Oracle E-Business Suite thông qua một công cụ Web-based là Oracle Applications Manager cũng được thảo luận.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Trong khóa này học viên học về những khái niệm và chức năng đóng vai trò quan trọng, then chốt đối với người Quản trị Hệ thống trong việc triển khai và quản trị Ứng dụng Oracle E-Business Suite. Các chủ đề trong khóa bao gồm cấu hình hệ thống, quản lý việc xử lý đồng thời (concurrent processing) và thiết lập các tính năng quan trọng khác như printing. Thêm vào đó, việc cấu hình và bảo trì Oracle E-Business Suite thông qua một công cụ Web-based là Oracle Applications Manager cũng được thảo luận.

Khóa học cung cấp kiến thức nền tảng cần thiết để quản lý hiệu quả Hệ ứng dụng và đảm bảo vận hành trơn tru Oracle E-Business Suite. Các bài trình bày, demo và bài tập thực hành sẽ củng cố những khái niệm về cấu hình hệ thống E-Business Suite và giúp ích cho công việc quản trị hệ thống hàng ngày của học viên

Thời lượng: 5 ngày

Kết quả đạt được sau khóa học:

 • Mô tả Oracle Workflow
 • Xử lý đồng thời
 • Mô tả chẩn đoán và các công cụ xử lý sự cố cho Oracle E-Business Suite
 • Xác định giá trị tùy chọn hồ sơ cá nhân
 • Thiết lập kiểm toán
 • Thiết lập in ấn
 • Quản lý thư mục
 • Quản lý Oracle E-Business Suite với quản lý ứng dụng Oracle
 • Thực hiện chức năng an ninh
 • Thực hiện flexfields.

Nội dung chi tiết:

 • Function Security
 • Data Security
 • Oracle User Management
 • Profile Options
 • Auditing System Resources
 • Printers
 • Oracle Applications Manager (OAM)
 • Concurrent Programs and Requests
 • Administering Concurrent Managers
 • Oracle Workflow
 • Flexfields
 • Folders
 • Online Help System