Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / CISCO

CCNA - Cisco Certified Network Associate

Course Summary:

Khóa học này giới thiệu các kiến thức căn bản và công nghệ quan trọng của mạng máy tính như Khái niệm các Tầng trong Mạng (Network Layer), LAN, WAN, định tuyến (routing), Chuyển mạch (switching)… chuẩn bị các kỹ năng về thiết kế, triển khai và duy trì hệ thống mạng Cisco.

Course Duration: 10 ngày


Course Content:

Tổng quan về khóa học :

CCNA ( Cisco Certified Network Associate) là một trong những chứng chỉ nổi bật và đầu tiên trong hệ thống chứng chỉ của tập đoàn Cisco - tập đoàn hàng đầu trong công nghệ mạng.

Khóa học này giới thiệu các kiến thức căn bản và công nghệ quan trọng của mạng máy tính như Khái niệm các Tầng trong Mạng (Network Layer), LAN, WAN, định tuyến (routing), Chuyển mạch (switching)… chuẩn bị các kỹ năng về thiết kế, triển khai và duy trì hệ thống mạng Cisco

Mục tiêu của khóa học:

Mục tiêu của khóa học tập trung vào việc cung cấp các kỹ năng và những kiến thức cần thiết để người học có thể thiết lập, vận hành và xử lý sự cố cho những môi trường mạng văn phòng nhỏ và vừa.Khóa học giúp học viên có thể cấu hình các thiết bị SWITCH, ROUTER, có thể thiết lập các kết nối ra môi trường mạng diện rộng (WAN), và triển khai bảo mật trên môi trường mạng.Sau khóa học, học viên sẽ có thể hỗ trợ cấu hình và hỗ trợ triển khai xây dựng một mạng văn phòng nhỏ và vừa.Tăng cường khả năng tận dụng công nghệ của Cisco: Học viên sẽ nắm được cách cấu hình, gỡ rối trong công nghệ của Cisco để tăng cường khả năng hoạt động của hệ thống và hỗ trợ công nghệ nổi bật như Voice – over – IP và  bảo mật hệ thống mạng từ xa.

Hiệu quả đạt được sau khóa học :

  • Cài đặt, cấu hình, vận hành, bảo trì hệ thống mạng LAN, WAN trong các Doanh Nghiệp có quy mô vừa và nhỏ cho đến Doanh Nghiệp lớn.
  • Thực hiện tất cả các thủ tục cấu hình cơ bản để xây dựng một môi trường LAN,WAN bao gồm nhiều thiết bị mạng giao tiếp với nhau thông qua các giao thức chuẩn, ICND hướng dẫn chi tiết quá trình cài đặt, cấu hình và hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm của Cisco.
  • Giải quyết sự cố mạng cấp 1
  • Nâng cấp hoạt động của mạng và tổ chức hệ thống bảo mật cho 1 công ty có tối đa 100 thiết bị đầu cuối trong mạng.
  • Lắp đặt bộ chuyển mạch (Switch) và bộ định tuyến (Router) trong môi trường mạng phức tạp của công ty với cấu trúc LAN & WAN của Cisco.
  • Trang bị cho học viên toàn diện và đầy đủ các kiến thức và kỹ năng về hệ thống mạng, chuẩn bị cho kỳ thi lấy Chứng chỉ Quốc tế Chuyên viên Mạng Cisco (CCNA) được công nhận trên toàn thế giới.

Đối tượng của khóa học :

Kỹ thuật viên mạng,kỹ thuật viên máy tính văn phòng có kinh nghiệm làm việc với các sản phẩm mạng của Cisco từ 3-6 tháng.

Thời lượng: 80 giờ

Nội dung chi tiết:

  • Interconnecting Cisco Networking Devices 1 - Kết nối các thiết bị mạng của Cisco – Phần 1
  • Interconnecting Cisco Networking Devices 2 - Kết nối các thiết bị mạng của Cisco – Phần 2